Toegankelijkheidsverklaring

De gemeente Landerd wil dat iedereen alle informatie en diensten op haar website gemakkelijk kan lezen en gebruiken. Daarom werkt de gemeente aan het verbeteren aan de toegankelijkheid van de website (Landerd.nl) zodat die voldoet aan overheidsstandaard Webrichtlijnen versie 2 (niveau AA).

Webrichtlijnen

Doel van de webrichtlijnen is dat de website toegankelijk is voor zo veel mogelijk mensen, ook al hebben ze beperkingen of voorkeuren. Dat betekent vooral het volgende:

  •  De webpagina’s zijn zo geschreven dat zo veel mogelijk mensen begrijpen wat er staat.
  •  De website is met elke pc, tablet of smartphone te gebruiken, dus ook voor mensen met aangepaste apparatuur.

Maatregelen om de toegankelijkheid te vergroten

Eind 2019 is de website vernieuwd zodat die op elke pc, tablet of smartphone is te gebruiken. Daarnaast heeft de webredactie de teksten herschreven naar een eenvoudiger taalniveau (B1).

In 2020 werkt de gemeente Landerd aan de volgende zaken:

  •  Webformulieren laten voldoen aan de webrichtlijnen.
  •  De interactieve kaarten zijn te gebruiken op zowel pc, tablet als smartphone.
  •  De pdf’s op de website laten voldoen aan de webrichtlijnen.

Overige websites van de gemeente Landerd

De gemeente Landerd heeft een aantal subdomeinen:

De subdomeinen www.samenlanderd.nl en www.kavelsinlanderd.nl vallen gedeeltelijk of volledig buiten de werkingssfeer van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid (zie Artikel 2, tweede lid).

De websites zijn ontworpen volgens de toegankelijkheidsrichtlijnen. Vanwege de herindeling wordt halverwege 2021 besloten of deze websites blijven bestaan. Tot die tijd wachten we met het testen van deze websites.

Ons doel is daarom om in 2020 eerst het hoofddomein te testen en zover mogelijk toegankelijk te maken.

Status toegankelijkheid www.landerd.nl

Het toegankelijkheidslabel van Website Landerd. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.

Status toegankelijkheid Aanvraag Leerlingenvervoer

Het toegankelijkheidslabel van Aanvraag leerlingenvervoer. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.

Problemen

Komt u een probleem tegen met de toegankelijkheid van deze website? Geef het door aan de gemeente. Wilt u de link naar de webpagina vermelden waar u het probleem bent tegengekomen? Dank u wel!

Meer informatie

Op de website DigiToegankelijk.nl vindt u meer informatie over digitale toegankelijkheid.