Visie en plan buitengebied

Landerd gaat nieuw beleid maken voor het buitengebied van Reek, Schaijk en Zeeland. We willen graag dat alle inwoners met ons nadenken hoe we het buitengebied in de toekomst gaan inrichten. Daarom krijgen inwoners en belanghebbende de kans ons hier met ons over mee te denken. We doen dit door bijeenkomsten te organiseren en terug te koppelen wat wij doen met de ideeën en informatie die wij krijgen.

Eerst maken we een omgevingsvisie. Daarna werken we de visie uit in een omgevingsplan.

Op deze pagina staat meer informatie over de nieuwe Omgevingswet en waarom wij het beleid voor het buitengebied gaan veranderen. Ook koppelen we de resultaten van bijeenkomsten via deze webpagina terug.