Herindeling 2022: Op weg naar de gemeente Maashorst

In de coalitieakkoorden van zowel het college van burgemeester en wethouders van Landerd als dat van Uden is de wens uitgesproken om één Maashorstgemeente te vormen.

Een groene gemeente met een stevige ambitie qua dienstverlening, voorzieningen en werkgelegenheid en met krachtige kernen rondom natuurgebied De Maashorst.

De nieuwe gemeente bestaat uit de kernen Odiliapeel, Reek, Schaijk, Uden, Volkel en Zeeland.

Alles over de nieuwe gemeente vindt u op www.opwegnaargemeentemaashorst.nl.