Belevingsonderzoek

Het begrazingsgebied van De Maashorst wordt beheerd volgens het principe procesnatuur met inzet van grote grazers. Dit jaar wordt de begrazing in De Maashorst geƫvalueerd. Een onderdeel van deze evaluatie is een onderzoek naar ervaringen van gebruikers van het gebied. Uw ervaring dus!

In de evaluatie worden de effecten van de begrazing met grote grazers onderzocht op de ecologie van het gebied en op de beleving en ervaring van recreanten en bezoekers van de Maashorst.

We horen u graag!

We hopen dat een breed scala aan respondenten bereid is om mee te doen aan het onderzoek, zodat we een representatieve uitkomst van het belevingsonderzoek krijgen. Meedoen aan het onderzoek kan door het anoniem invullen van een vragenlijst en door eventueel aanvullend mee te werken aan een telefonisch interview waarin dieper op bepaalde vragen wordt ingegaan. In dat geval is de door u ingevulde vragenlijst niet meer anoniem. Het invullen van de vragenlijst neemt ongeveer 15 minuten in beslag en is te bereiken via deze link of via allemaalmaashorst.nl.

Aan het eind van de vragenlijst kunt u aangeven of u ook gebeld wilt worden voor een verdieping per telefonisch interview. Team De Maashorst maakt een blinde selectie uit de aanmeldingen die we hiervoor krijgen. Onder de deelnemers worden 2 rondleidingen voor 2 personen met een persoonlijke gids door De Maashorst verloot. Een bijzondere ervaring die zelfs voor de grootste kenners nog verrassende plekjes en weetjes zal opleveren. Invullen van de vragenlijst kan tot uiterlijk 10 juni.

Het belevingsonderzoek maakt deel uit van een brede evaluatie van het begrazinsgbeheer in De Maashorst. Een artikel over de evaluatie vindt u op allemaalmaashorst.nl.