Toegankelijkheid

Wij proberen alle informatie zo aan te bieden dat iedereen deze eenvoudig kan vinden en gebruiken. Wij gebruiken daarvoor het kwaliteitsmodel Webrichtlijnen.

Landerd werkt doorlopend aan haar website om de toegankelijkheid te verbeteren.

Heeft u opmerkingen?

Bent u van mening dat onze website ondanks onze inzet niet voldoet aan de toegankelijkheidseisen? Of heeft u om wat voor een reden dan ook geen toegang tot de informatie die u zoekt? Laat het ons weten. Hiermee helpt u ons de website te verbeteren, zodat u en medebezoekers in de toekomst optimale toegang hebben tot onze informatie.

Melden van ontoegankelijkheid

U kunt een melding doen door een e-mail te sturen naar info@landerd.nl:

 • Beschrijf in ieder geval het probleem
 • Neem de link naar de betreffende pagina op
 • Geef informatie over uw besturingssysteem en browser.
  (Wij kunnen uw melding beter beoordelen wanneer u ook aangeeft welk besturingssysteem u gebruikt, welke browsersoftware u heeft, of u instellingen heeft aangepast en of u hulpmiddelen zoals een schermlezer, schermvergrotingssoftware of spraakherkenningssoftware gebruikt.)

Uw melding nemen we in onderzoek en we stellen u op de hoogte van de beoordeling en de eventuele afhandeltermijn.

Toegankelijkheidsverklaring

Landerd (Gemeente) wil volledig voldoen aan de overheidsstandaard Webrichtlijnen versie 2 op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Deze verklaring geldt voor de website https://www.landerd.nl

Uitzonderingen en verbeterpunten

Uitzonderingen conform Toepassingskader

Succescriteria waaraan nog niet is voldaan:

Succescriterium 4.1.1 Parsen (A)

 • Oorzaak: Verouderde technieken
 • Gevolg: Dat deze pagina's niet voldoen aan de webrichtlijnen.
 • Alternatieven: Op dit moment bieden wij geen alternatief
 • Maatregelen: Leverancier aanspreken, website vernieuwen

Succescriterium 2.1.1 Toetsenbord (A)

 • Oorzaak: De printknop is niet te bereiken met het toetsenbord.
 • Gevolg: Mensen die geen muis gebruiken kunnen de knoppen niet gebruiken.
 • Alternatieven: Geen alternatieven binnen de eigen site. Alleen in het gebruik van de browser.
 • Maatregelen: Leverancier aanspreken, website vernieuwen

Succescriterium 2.4.3 Focus volgorde (A)

 • Oorzaak: elementen in de broncode staan niet in dezelfde volgorde als de visuele volgorde
 • Gevolg: Geen goede navigatie door website
 • Alternatieven: Gebruik maken van de zoekfunctie
 • Maatregelen: Leverancier aanspreken, website vernieuwen