Trouwen

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Het huwelijk of partnerschapsregistratie is één van de mogelijkheden om uw relatie met uw partner officieel vast te leggen. Gaat u trouwen? Vanaf 1 juli 2016 kunt u uw voorgenomen huwelijk of partnerschapsregistratie online melden bij de gemeente.

U kunt ook een afspraak maken bij de gemeente Landerd om persoonlijk langs te gaan en een melding van uw voorgenomen huwelijk or partnerschapsregistratie te doen.

Elkaar het ja-woord geven doe je niet zomaar overal!
Onze gemeente biedt twee prachtige locaties waar u de plechtigheid kunt laten voltrekken: het gemeentehuis van Landerd of het Raadhuis in Schaijk.

Het Raadhuis in Schaijk is ingericht als sfeervolle trouwzaal en heeft een karakteristieke uitstraling. Het schitterende bordes vormt een prachtig decor voor een fotoreportage.

Het gemeentehuis is in Zeeland gevestigd. De trouwzaal is onlangs gemoderniseerd en stijlvol ingericht. Deze trouwzaal biedt u tevens de mogelijkheid om de ceremonie te voorzien van digitaal fotomateriaal.

Verder kunt u op iedere locatie in onze gemeente trouwen. Dit na voorafgaande toestemming.
U heeft hiervoor een formulier nodig die u kunt verkrijgen bij Burgerzaken. Dit formulier kunt u ook downloaden onder het tabblad 'openbare documenten'.

Wilt u meer informatie? Dan wijzen wij u graag op ons informatiepakket over trouwen in de gemeente Landerd.
Het trouwen informatiepakket kunt u opvragen bij het informatiecentrum Landerd. Deze is telefonisch te bereiken op 0486 - 458 111.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Voorwaarden om te kunnen trouwen

 • U en uw partner zijn allebei 18 jaar of ouder.
 • U mag niet al getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben.
 • U mag niet trouwen met uw eigen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer, halfzus.
 • U mag niet gedwongen worden om te trouwen.
 • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

Erkenning van een in het buitenland gesloten huwelijk

Een huwelijk waarin één of beide partners jonger zijn dan 18 jaar wordt in Nederland niet erkend.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U doet de melding in de gemeente waar u gaat trouwen. Woont u beiden buiten Nederland en is in ieder geval één van u Nederlander? Dan doet u de melding bij de gemeente Den Haag.

 • Doe de melding uiterlijk 14 dagen voordat u gaat trouwen.
 • U kunt niet eerder dan 1 jaar voor de huwelijksdatum de melding doen.
 • Bij de melding geeft u in totaal 2, 3 of 4 meerderjarige personen op als getuigen.

U kunt de melding naar ons opsturen en dan krijgt u van ons bericht als het in orde is.

Na goedkeuring van ons is het pas definitief en gaat de termijn van 14 dagen in.

U hoeft hiervoor niet meer persoonlijk langs te komen.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik meenemen?"

Wat moet ik meenemen?

Informeer vooraf bij de gemeente waar u gaat trouwen welke documenten u precies moet meenemen of online moet versturen. Soms heeft de gemeente waar u de melding doet deze documenten al. U hoeft dan niet alle onderstaande documenten zelf mee te nemen of online te versturen:

 • afschrift van uw geboorteakte en die van uw partner
 • geldig identiteitsbewijs van u en uw partner
 • kopie van de geldige identiteitsbewijzen van uw getuigen

In bepaalde situaties hebt u aanvullende documenten nodig:

U hebt eerder een huwelijk of geregistreerd partnerschap gehad

 • bewijs dat uw laatste huwelijk of geregistreerd partnerschap beëindigd is (zoals een echtscheidingsakte of overlijdensakte)

U of uw partner is geen Nederlander en u verblijft in Nederland

Niet-Nederlanders die in Nederland willen trouwen moeten een Verklaring geen schijnhuwelijk afleggen. Dit kan bij de gemeente waar u wilt trouwen.

De Verklaring geen schijnhuwelijk is niet nodig, als u:

 • allebei de nationaliteit hebt van een land uit de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte;  
 • allebei vreemdeling bent en allebei een verblijfsvergunning hebt voor onbepaalde tijd;
 • allebei vreemdeling bent en allebei een asielvergunning hebt voor onbepaalde tijd;
 • een buitenlands huwelijk ouder dan 10 jaar in Nederland wilt laten registreren;
 • een beëindigd buitenlands huwelijk wilt laten registreren

De IND controleert uw verblijfsstatus en de Vreemdelingenpolitie onderzoekt of er sprake is van een schijnhuwelijk. Deze controles gebeuren als u een huwelijk wilt aangaan om een verblijfsvergunning voor de niet-Nederlander te krijgen.

De openingstijden van de Burgerlijke Stand zijn:

Maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur.

U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

Voor het voltrekken van een huwelijk of het registreren van een partnerschap in het gemeentehuis te Zeeland of het raadhuis in Schaijk zijn de volgende tarieven van toepassing;

Maandag t/m donderdag tussen 09.00 en 17.00 uur; € 365,10

Vrijdag tussen 09.00 en 17.00; € 429,35

Zaterdag tussen 11.00 en 15.00; € 806,35

Het tarief bedraagt ter zake van het voltrekken van een huwelijk of het registreren van een partnerschap op een andere locatie dan het gemeentehuis in Zeeland of de raadszaal in Schaijk;

Maandag t/m donderdag tussen 09.00 en 17.00 uur; € 365,10

Vrijdag tussen 09.00 en 17.00; € 429,35

Zaterdag tussen 11.00 en 15.00; € 806,35

Voor de eventuele huur van de ruimte voor de huwelijksvoltrekking dienen de kosten rechtstreeks aan de eigenaar/beheerder te worden voldaan.

Omzetten geregistreerd partnerschap in huwelijk
Voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk indien daarbij gebruik wordt gemaakt van de trouwzaal of een ander door de gemeente aangewezen ruimte gelden de tarieven zoals is aangegeven onder voltrekking huwelijk of partnerschap.

Trouwboekje:

Gewone uitvoering € 26,70

Luxe uitvoering € 36,30

U vindt hier informatie over: "Openbare documenten"

Openbare documenten

U vindt hier informatie over: "Contact"

Contact

Gemeente Landerd
Telefoon: (0486) 458 111
E-mail: info@landerd.nl

U vindt hier informatie over: "Aanvullende informatie"

Aanvullende informatie

Let op:

Op donderdag is de weekmarkt in Zeeland deze staat voor het gemeentehuis. Dit kan enige overlast geven.

Geregistreerd partnerschap omzetten in huwelijk

U kunt uw geregistreerde partnerschap omzetten in een huwelijk. Dan moet u bij de gemeente een akte van omzetting laten opmaken.

Huwelijksdispensatie

Als u niet voldoet u niet aan de voorwaarden voor een huwelijk of partnerschap, dan kan de minister van Justitie en Veiligheid (JenV) toestemming geven om toch te trouwen of een partnerschap te sluiten. Bijvoorbeeld als de personen die willen trouwen broer en zus van elkaar zijn door adoptie. Dit heet huwelijksdispensatie.