Sportaccommodaties en velden huren

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Binnensportaccommodatie

De gemeente beschikt over een aantal binnen- en buitensportaccommodaties. Alleen de binnensportaccommodaties, zoals de sporthallen en de gymzaal, worden te huur aangeboden via:

 https://avo.htasoftware.eu/landerd

De accommodaties worden incidenteel of structureel verhuurd. Structureel wil zeggen gedurende een langere periode op vaste tijden.
U kunt een sporthal geheel of gedeeltelijk (1/3 of 2/3 zaal) huren. De gymzaal is gelijk aan 1/3 zaal van de sporthal. Er zijn geen mogelijkheden om opties vast te leggen. Eenmaal aangevraagd = definitief, als deze is goedgekeurd.

De binnensportaccommodaties zijn te huren per seizoen. Het seizoen loopt gelijktijdig met de basisschoolperiode. De binnensportaccommodaties zijn in de zomervakantie gesloten. De binnensportaccommodaties zijn gesloten op reguliere feestdagen.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Voor het honoreren van structurele aanvragen, gelden de toewijzingscriteria verhuur binnensportaccommodaties gemeente Landerd.Bij structurele verhuur wordt een overeenkomst gesloten voor één seizoen dat loopt van augustus tot augustus.

Voor incidentele verhuur geldt dat seizoenshuur voorrang heeft.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

De gemeente Landerd registreert al het gebruik van de binnensportaccommodaties in een computerprogramma dat speciaal voor accommodatieverhuur is ontworpen. Alle binnensportaccommodaties, gebruikers en activiteiten worden hierin opgenomen. Vanuit dit programma worden ook de facturen gemaakt. Via bovenstaande website kunt u nu in dit programma bekijken wanneer een zaal nog vrij is. Als u incidenteel uren wilt reserveren dan loopt u een serie stappen door die uiteindelijk leiden tot een aanvraag. Deze aanvraag wordt door de gemeente getoetst en de uitkomst wordt u per e-mail medegedeeld. Tenslotte ontvangt u nog een factuur voor de door u goedgekeurde uren.

Voordat we een verzoek goedkeuren, bekijken we eerst of er geen dubbelboeking is en trekken we de beschikbaarheid na. Daarom spreken we van een “aanvraag” en niet van een “boeking”. We behouden ons het recht voor om de aanvraag af te wijzen, als deze niet voldoet aan de voorwaarden voor gebruik en reserveren accommodaties. Daarom dient u minimaal 24 uur voor het gewenste gebruik de aanvraag te plaatsen. Een aanvraag voor gebruik in het weekend dient geplaatst te worden voor donderdag 12.00 uur.

 Bent u niet zo goed thuis op de computer of heeft u thuis geen internet, dan kunt u terecht bij het ICL (informatiecentrum Landerd) op 0486-458111. Zij kunnen u dan telefonisch hulp bieden bij het indienen van een aanvraag.

De seizoenshuur kan niet digitaal worden aangevraagd. Deze dient u zoals gebruikelijk aan te vragen bij de gemeente. De vaste gebruikers ontvangen hiervoor in april/mei een aanvraagformulier.

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

Structurele verhuur van een binnensportaccommodatie vindt plaats door middel van een huurovereenkomst.

U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

Tarieven 2019

Voor verenigingen in de gemeente Landerd

Sporthal "de Eeght te Schaijk en Sporthal "de Hekel” te Zeeland

1/3 zaal € 11,35 per uur
2/3 zaal € 22,50 per uur
3/3 zaal € 33,85 per uur

Gymzaal Reek (21 x 12 meter) € 11,13 per uur

Voor verenigingen buiten de gemeente Landerd

Sporthal "de Eeght" (45 x 22 meter) te Schaijk en Sporthal "de Hekel" (42 x 22 meter) te Zeeland

1/3 zaal € 15,60 per uur
2/3 zaal € 31,05 per uur
3/3 zaal € 46,70 per uur

Gymzaal Reek (21 x 12 meter) € 15,60 per uur

Huurtarieven particulier/kinderfeestjes

Sporthal "de Eeght" te Schaijk en Sporthal "de Hekel" te Zeeland (Standaardtarief + tarief per uur):

1/3 zaal € 19,95 (vast tarief) + € 15,60 per uur
2/3 zaal € 19,95 (vast tarief) + € 22,50 per uur
3/3 zaal € 19,95 (vast tarief) + € 33,85 per uur

Gymzaal Reek (21 x 12 meter): € 15,60 per uur (idem aan tarief voor verenigingen i.v.m. afwezigheid beheer)

U vindt hier informatie over: "Openbare documenten"

Openbare documenten

U vindt hier informatie over: "Contact"

Contact

Gemeente Landerd
Telefoon: (0486) 458 111
E-mail: info@landerd.nl