Geregistreerd partnerschap

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

U gaat niet trouwen, maar u wilt wel de relatie met uw partner officieel vastleggen, dan kunt u uw partnerschap laten registreren. Wilt u uw partnerschap laten registreren? Dan doet u eerst een melding in de gemeente waar u dit wilt laten registreren. Vanaf 1 juli 2016 kunt u uw geregistreerd partnerschap online melden bij de gemeente. Dit kan nog niet in alle gemeenten. Vraag aan uw gemeente of dit mogelijk is. U kunt ook persoonlijk langs gaan bij de gemeente waar u uw geregistreerd partnerschap wilt laten registreren.

Op enkele uitzonderingen na heeft een geregistreerd partnerschap dezelfde gevolgen als een huwelijk.

In onze gemeente kunt u de plechtigheid laten voltrekken in het gemeenehuis van Landerd of het raadhuis te Schaijk. Verder op iedere locatie in onze gemeente. Dit na voorafgaande toestemming.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Voorwaarden voor geregistreerd partnerschap

 • U en uw partner zijn allebei 18 jaar of ouder.
 • U mag niet al getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben.
 • U mag niet geregistreerd partner worden van uw eigen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer, halfzus, neef, nicht, oom, tante.
 • U mag niet gedwongen worden tot een geregistreerd partnerschap.
 • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U doet de melding in de gemeente waar u het partnerschap wilt laten registreren. U kunt de melding online doen (vraag bij uw gemeente na of dit mogelijk is) of persoonlijk langs gaan bij de gemeente.

Woont u beiden buiten Nederland en is in ieder geval één van u Nederlander? Dan doet u de melding bij de gemeente Den Haag.

 • Doe de melding uiterlijk 14 dagen voordat de partnerschapsregistratie plaatsvindt.
 • U kunt vanaf 1 jaar voor de datum van de partnerschapsregistratie melding doen.
 • Bij de melding geeft u in totaal 2, 3 of 4 meerderjarige personen op als getuigen.

U kunt de melding naar ons opsturen en dan krijgt u van ons bericht als het in orde is.

Na goedkeuring van ons is het pas definitief en gaat de termijn van 14 dagen in.

U hoeft hiervoor niet meer persoonlijk langs te komen.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik meenemen?"

Wat moet ik meenemen?

Informeer vooraf bij de gemeente welke documenten u precies moet meenemen of online moet versturen. Soms heeft de gemeente waar u aangifte doet deze al. U hoeft dan niet alle volgende documenten mee te nemen of online te versturen:

 • afschrift van uw geboorteakte en die van uw partner
 • geldig identiteitsbewijs van u en uw partner
 • kopie van de geldige identiteitsbewijzen van uw getuigen

In bepaalde situaties hebt u aanvullende documenten nodig bij uw aangifte.

U hebt eerder een huwelijk of geregistreerd partnerschap gehad

 • bewijs dat uw laatste huwelijk of geregistreerd partnerschap beëindigd is (zoals een echtscheidingsakte of overlijdensakte)

U of uw partner is geen Nederlander en u verblijft in Nederland

Niet-Nederlanders die in Nederland hun partnerschap willen registreren moeten een Verklaring geen schijnhuwelijk afleggen. Dit kan bij de gemeente waar u uw partnerschap wilt registreren.

De Verklaring geen schijnhuwelijk is niet nodig, als u:

 •     allebei de nationaliteit hebt van een land uit de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte;  
 •     allebei vreemdeling bent en allebei een verblijfsvergunning hebt voor onbepaalde tijd;
 •     allebei vreemdeling bent en allebei een asielvergunning hebt voor onbepaalde tijd;
 •     een buitenlands huwelijk ouder dan 10 jaar in Nederland wilt laten registreren;
 •     een beëindigd buitenlands huwelijk wilt laten registreren.

De IND controleert uw verblijfsstatus en de Vreemdelingenpolitie onderzoekt of er sprake is van een schijnhuwelijk. Deze controles gebeuren als u een geregistreerd partnerschap wilt aangaan om een verblijfsvergunning voor de niet-Nederlander te krijgen.

De openingstijden van de Burgerlijke Stand zijn:

Maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur.

U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

KOSTEN
 

Voor het registreren van een partnerschap in het gemeentehuis te Zeeland of het raadhuis in Schaijk zijn de volgende tarieven van toepassing;

Maandag t/m donderdag tussen 09.00 en 17.00 uur; € 365,10

Vrijdag tussen 09.00 en 17.00; € 429,35

Zaterdag tussen 11.00 en 15.00; € 806,35

Het tarief bedraagt ter zake van het registreren van een partnerschap op een andere locatie dan het gemeentehuis in Zeeland of de raadszaal in Schaijk;

Maandag t/m donderdag tussen 09.00 en 17.00 uur; € 365,10

Vrijdag tussen 09.00 en 17.00; € 429,35

Zaterdag tussen 11.00 en 15.00; € 806,35

Voor de eventuele huur van de ruimte voor de huwelijksvoltrekking dienen de kosten rechtstreeks aan de eigenaar/beheerder te worden voldaan.

Omzetten geregistreerd partnerschap in huwelijk
Voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk indien daarbij gebruik wordt gemaakt van de trouwzaal of een ander door de gemeente aangewezen ruimte gelden de tarieven zoals is aangegeven onder voltrekking huwelijk of partnerschap.

Gratis partnerschapsregistratie
Vanaf juni 2009 kan er in de gemeente Landerd alleen een kosteloze partnerschapsregistratie worden voltrokken voor personen die op of onder de geldende bijstandsnorm leven.

Dat moet worden aangetoond met een zogenaamd bewijs van onvermogen (een verzoek kosteloze huwelijksvoltrekking/partnerschapsregistratie). Als het bovengenoemde bewijs overlegd kan worden, krijgen deze personen een zelfde partnerschapsceremonie als betalende paren.

Trouwboekje:

Gewone uitvoering € 26,70

Luxe uitvoering € 36,30

U vindt hier informatie over: "Openbare documenten"

Openbare documenten

U vindt hier informatie over: "Contact"

Contact

Gemeente Landerd
Telefoon: (0486) 458 111
E-mail: info@landerd.nl

U vindt hier informatie over: "Aanvullende informatie"

Aanvullende informatie

Verschil met huwelijk

Een huwelijk en een geregistreerd partnerschap kunnen allebei beëindigd worden door een uitspraak van de rechter. Maar een geregistreerd partnerschap kan ook eindigen door een overeenkomst tussen beide partners. Dit is het belangrijkste verschil tussen een huwelijk en een geregistreerd partnerschap.

Geregistreerd partnerschap omzetten in huwelijk

Hebt u een geregistreerd partnerschap en wilt u trouwen met uw geregistreerd partner? Dan kunt u uw geregistreerd partnerschap laten omzetten in een huwelijk. Dit doet u bij de gemeente. De omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk is in elke gemeente mogelijk.

Gevolgen geregistreerd partnerschap in buitenland

Veel landen accepteren het geregistreerd partnerschap niet. Dit kan problemen geven als u bijvoorbeeld wilt gaan wonen in een ander land.

Huwelijksdispensatie

Voldoet u niet aan de voorwaarden voor een huwelijk of partnerschap? Dan kan de minister van Veiligheid en Justitie (VenJ) toestemming geven om toch te trouwen of een partnerschap te sluiten. Bijvoorbeeld als de personen die willen trouwen broer en zus van elkaar zijn door adoptie. Dit heet huwelijksdispensatie.