Geheimhouding persoonsgegevens

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

U kunt de gemeente vragen uw persoonsgegevens niet aan bepaalde personen of instanties door te geven. Dat kan voor uzelf en voor uw kinderen tot 18 jaar. U kunt de geheimhouding van uw persoonsgegevens ook weer stopzetten.

  1. De gemeente verstrekt nooit persoonsgegevens aan bedrijven of particulieren.
  2. Overheidsorganisaties, zoals Belastingdienst en UWV, gebruiken uw persoonsgegevens. Ook als u geheimhouding heeft kunnen er aan deze organisaties gegevens verstrekt worden.
  3. Met geheimhouding krijgen de volgende organisaties uw persoonsgegevens niet:
    • advocaten, tenzij zij de gegevens nodig hebben voor een gerechtelijke procedure
    • niet-commerciële bedrijven of instellingen, verenigingen zoals sport- en muziekverenigingen 
    • de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA)
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Vraag de geheimhouding van uw persoonsgegevens schriftelijk aan bij de gemeente. Bij uw aanvraag moet u een kopie van uw geldige identiteitsbewijs meesturen.

Ook als u de geheimhouding van uw persoonsgegevens wilt stopzetten geeft u dat schriftelijk door. Stuur dan ook weer een kopie van uw geldige identiteitsbewijs mee.

Wilt u een overzicht van de instellingen waar de gemeente in het afgelopen jaar uw gegevens aan heeft gegeven? Dit kunt u ook schriftelijk aanvragen bij de gemeente.

Verhuizen naar een andere gemeente

Hebt u om geheimhouding gevraagd en verhuist u daarna naar een andere gemeente? Dan hoeft u niet opnieuw om geheimhouding te vragen. De nieuwe gemeente zorgt voor geheimhouding van uw gegevens.

Digitale aanvraag verzoek geheimhouding persoonsgegevens

Bij gemeente Landerd kunt u inloggen met uw DigiD inlogcode. Dit vraagt u eenmalig aan bij DigiD. Voortaan kunt u met DigiD naar steeds meer overheidsinstellingen op internet.

Let op! Het is niet mogelijk om tussentijds opgeslagen aanvragen te verzenden. U moet uw aanvraag in één keer invullen en afronden.

DigiD Digitale aanvraag verzoek geheimhouding persoonsgegevens (DigiD)

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik meenemen?"

Wat moet ik meenemen?

  • uw geldige identiteitsbewijs
U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

De gemeente verwerkt binnen een week de geheimhouding.

U vindt hier informatie over: "Contact"

Contact

Gemeente Landerd
Telefoon: (0486) 458 111
E-mail: info@landerd.nl