Bijen houden

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Bijen zijn beschermde dieren en kunnen overlast bezorgen in uw omgeving. Daarom is er een verbod op het houden van bijen als hobby of beroepsuitoefening. Wilt u dit toch doen? Dan moet u hiervoor een ontheffing aanvragen.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Het houden van bijen kan door de gemeente aan regels worden gebonden. Houdt u rekening met de volgende zaken:

  • U mag geen bijen houden binnen 30 meter afstand van woningen of andere gebouwen waar overdag mensen verblijven, bijvoorbeeld bedrijven en scholen. Ook mag dit niet binnen 30 meter afstand van de openbare weg.
  • Het verbod geldt niet als u voldoende beschermingsmaatregelen neemt (door middel van een afscheiding van 2 meter) of als de omliggende gebouwen eigendom zijn van uzelf.
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

  • U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente.
  • Voeg bij uw aanvraag een situatieschets met plattegrond.
  • Zet in uw aanvraag ook om hoeveel bijen en bijenkasten het gaat.
U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de ontheffing krijgt.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

€ 23,60 (leges)

U vindt hier informatie over: "Contact"

Contact

Gemeente Landerd
Telefoon: (0486) 458 111
E-mail: info@landerd.nl