Woning huren

Producten waar de gemeente u mee kan helpen

 • Huisvestingsvergunning
  • De gemeente Landerd hanteert geen huisvestingsvergunning.

 • Belastingen en heffingen, kwijtschelding
 • Afvalstoffenheffing
  • U betaalt mee aan de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. U krijgt hiervoor een aanslag afvalstoffenheffing. U bent verplicht om deze afvalstoffenheffing te betalen, ook als u uw afval nooit meegeeft.

 • Huurtoeslag
  • Huurtoeslag is een bijdrage in de huurkosten. Woont u in een huurhuis? Dan kunt u huurtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst. Of u huurtoeslag krijgt, hangt af van uw situatie:

   • uw leeftijd
   • uw woonsituatie (samen of alleen)
   • soort huurhuis
   • huurbedrag
   • uw inkomen
   • uw vermogen

   Bij de Belastingdienst kunt u een proefberekening maken om te zien hoeveel huurtoeslag u kunt krijgen.

 • Belastingen en heffingen, teruggave
  • Soms kunt u gemeentelijke belastingen die u betaald hebt terugkrijgen. Bijvoorbeeld als u verhuist en alle gemeentelijke belastingen voor dit jaar al betaald hebt. U kunt hierover informatie verkrijgen bij de BSOB via telefoonnummer 088-5510000 of info@bs-ob.nl

 • Forensenbelasting
  • U betaalt mee aan voorzieningen in de gemeente waar u voordeel van hebt. Dit kan als u een tweede woning of stacaravan in deze gemeente hebt, terwijl u ingeschreven staat in een andere gemeente. U betaalt dan forensenbelasting aan de gemeente.

   Kunt u meer dan 90 dagen per jaar in deze woning of stacaravan zijn? Dan kan de gemeente u een aanslag forensenbelasting sturen.

 • Woning zoeken, sociale huur
  • Sociale huurwoningen zijn goedkopere huurwoningen die meestal eigendom zijn van een woningcorporatie. Om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. Denk bijvoorbeeld aan uw inkomen en de grootte van uw gezin.

   Bekijk alle voorwaarden op de website van de Rijksoverheid.

 • Onroerende zaak kopen, huren of pachten
  • De gemeente is eigenaar van onroerend goed, zoals huizen en gebouwen. Wilt u een huis of gebouw van de gemeente kopen, huren of pachten? Dan kunt u dit aanvragen bij de gemeente.