Werkervaring opdoen in het kader van het vinden van werk

Producten waar de gemeente u mee kan helpen

  • Hulp bij een arbeidsbeperking
    • Beschut werk is er voor mensen die door hun lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking een zodanig hoge mate van (structurele) begeleiding of aanpassing van de werkplek nodig hebben, dat niet van een normale werkgever mag worden verwacht dat hij deze mensen in dienst neemt, ook niet met extra voorzieningen van gemeenten of het UWV.

  • Bijstand, vrijwilligerswerk
    • Vrijwilligerswerk? Altijd doen!

      Heeft u een uitkering en wilt u vrijwilligerswerk doen? Overleg met de gemeente. Uw vrijwilligerswerk mag een reguliere, betaalde baan niet in de weg staan. De gemeente wil namelijk graag dat u zelf in uw levensonderhoud kunt voorzien.