Weren van criminaliteit door preventie die men zelf kan regelen

Producten waar de gemeente u mee kan helpen

 • Geheimhouding persoonsgegevens
  • U kunt de gemeente vragen uw persoonsgegevens niet aan bepaalde personen of instanties door te geven. Dat kan voor uzelf en voor uw kinderen tot 18 jaar. U kunt de geheimhouding van uw persoonsgegevens ook weer stopzetten.

   1. De gemeente verstrekt nooit persoonsgegevens aan bedrijven of particulieren.
   2. Overheidsorganisaties, zoals Belastingdienst en UWV, gebruiken uw persoonsgegevens. Ook als u geheimhouding heeft kunnen er aan deze organisaties gegevens verstrekt worden.
   3. Met geheimhouding krijgen de volgende organisaties uw persoonsgegevens niet:
    • advocaten, tenzij zij de gegevens nodig hebben voor een gerechtelijke procedure
    • niet-commerci√ęle bedrijven of instellingen, verenigingen zoals sport- en muziekverenigingen¬†
    • de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA)
 • Psychiatrisch ziekenhuis, gedwongen opname
  • De gemeente kan iemand laten opnemen in een psychiatrisch ziekenhuis. Bijvoorbeeld als deze persoon een gevaar is voor zichzelf, een ander of de omgeving. Voor zo'n gedwongen opname gelden strenge regels. Een psychiater moet hierover een positief advies geven.

 • Briefadres
  • Een briefadres is een huisadres waar u uw post laat bezorgen. De hoofdbewoner van het briefadres is verplicht die post aan u door te geven.

   Dit kan nodig zijn als u geen (vast) woonadres hebt. U kunt dan vaak geen post ontvangen. In dat geval kunt u een briefadres aanvragen bij de gemeente.

   Andere situaties waarin u een briefadres kunt aanvragen:

   • Als u bijvoorbeeld schipper of kermisexploitant bent.
   • Als u in een verpleeghuis, blijf-van-mijn-lijfhuis of strafinrichting zit.

   Soms kunt u ook een briefadres aanvragen omdat dit voor u veiliger is in een bepaalde situatie. De burgemeester beoordeelt of dit op u van toepassing is.