Vrije handel beginnen of uitbreiden

Producten waar de gemeente u mee kan helpen

 • Standplaats aanvragen
  • Als u spullen of etenswaren wil verkopen vanuit een kraam of verkoopwagen, dan vraagt u een standplaatsvergunning aan bij de gemeente. U mag dan met uw kraam of wagen op een openbare plek in de open lucht staan. Bijvoorbeeld op of aan de openbare weg.

   U kunt een standplaats vragen als u:

   • staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
   • handelingsbekwaam bent.
 • Voertuig te koop aanbieden op de openbare weg
  • Wilt u uw auto verkopen? Het is verboden een voertuig op de openbare weg te parkeren met het doel het voertuig te koop aan te bieden. Bij de gemeente kunt u een ontheffing van dit verbod aanvragen.

 • Verkoopdemonstratie in horecabedrijf
  • U mag een verkoopdemonstratie houden of goederen verkopen in uw horecabedrijf. U moet zich wel houden aan enkele regels:

   • Er is geen alcohol in de ruimte waar de verkoop(demonstratie) is.
   • De ruimte is via een aparte ingang toegankelijk.
   • De toegang tussen de ruimte en het deel waar u alcohol schenkt moet afgesloten kunnen worden.
 • Reclamemateriaal verspreiden
  • Vaak kunt u zonder toestemming van de gemeente reclamemateriaal verspreiden, zoals flyers, folders of samples. De gemeente kan wel voorwaarden stellen aan de manier waarop u dit wilt doen. U meldt uw plannen daarom vooraf bij de gemeente.

 • Venten
  • Voor huis-aan-huis-verkoop (venten) is geen vergunning nodig. Wel moet u rekening houden met:

   - venten is verboden als daardoor de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu in gevaar komt

   - er mag niet gevent worden op zondag en op maandag t/m zaterdag tussen 20:00 uur en 09:00 uur.

   Bij venten mag niet langer dan 10 minuten stil worden gestaan.

   Afhankelijk van de producten waarmee gevent wordt, moet rekening worden gehouden met de weekmarkt op zaterdag in Schaijk, de minimarkt in Zeeland op donderdag en de minimarkt in Reek op woensdag.

 • Straatartiest optreden
  • De bepaling voor straatartiest in de Algemene Plaatselijke Verordening is komen te vervallen.

 • Marktplaats aanvragen
  • Als u een plaats op de markt wilt hebben, dan vraagt u een marktplaatsvergunning aan bij de gemeente. Dit geldt voor alle soorten markten:

   • dagmarkt
   • weekmarkt
   • jaarmarkt (bijvoorbeeld een kerstmarkt)