Voorbereiding op de aankoop van een bestaande woning

Producten waar de gemeente u mee kan helpen

 • Huisvestingsvergunning
  • De gemeente Landerd hanteert geen huisvestingsvergunning.

 • Kadastrale informatie
  • Het Kadaster verzamelt gegevens over eigendom van grond, huizen, fabrieken, schepen en vliegtuigen. Ook heeft het Kadaster:

   • topografische gegevens,
   • landmeetkundige gegevens,
   • gegevens over beperkingen op onroerend goed en
   • gegevens over ondergrondse kabels en leidingen.

   Al deze informatie kunt u bij het Kadaster opvragen.

 • Bodeminformatie
  • Als u een huis gaat kopen vraagt de hypotheekverstrekker u soms gegevens over het huis en de grond. De gemeente kan u die gegevens geven. Dit heet een bouw- en grondverklaring.

 • WOZ-waarde
  • Elk jaar wordt de waarde van uw woning, bedrijfspand of grond getaxeerd. Dit wordt de WOZ-waarde genoemd. De WOZ-waarde geldt als basis voor de bepaling van de verschuldigde onroerendezaakbelasting (OZB) en heffingen van het Rijk en waterschap.

   WOZ-waardeloket

   Inwoners van de gemeente Landerd kunnen de WOZ-waarde van hun woning via www.wozwaardeloket.nl opvragen en deze vergelijken met andere woningen. Het loket is een centrale landelijke voorziening, zodat iedereen woningen door het hele land kan opvragen.

   Via het loket zijn alleen de WOZ-waarden van woningen zichtbaar. Deze WOZ-waarden worden getoond samen met een kaart van de omgeving of een luchtfoto en samen met kenmerken van het object (bouwjaar, gebruiksoppervlakte (uit de Basisregistraties adressen en gebouwen (BAG).

   De WOZ-waarden van niet-woningen zijn voorlopig nog niet openbaar.

   Waardepeildatum

   In het WOZ-waardeloket zijn de waarden van 2016 met waardepeildatum 1 januari 2015 opgenomen. Wanneer in  eind februari 2017 de WOZ-waarden met waardepeildatum 1 januari 2016 bekend zijn, worden ook deze zichtbaar.

 • Bouwplannen en bouwtekeningen bekijken
  • Wilt u weten welke bouwplannen bij de gemeente zijn ingediend? U kunt bij de gemeente inzage krijgen in de bouwplannen. Volgens de wet dienen alle bouwplannen door de gemeente te worden gepubliceerd.

 • Onroerend goed, beperkingen
  • U kunt niet altijd doen wat u wilt met onroerend goed. Bijvoorbeeld als u in een monumentenpand woont. Of als de gemeente een voorkeursrecht heeft om uw eigendom te kopen.

   Alle beperkingen op onroerende zaken moeten geregistreerd zijn. U kunt deze beperkingen bekijken bij het Kadaster.

 • Onroerendezaakbelasting (OZB), kopie aanslag
  • Bij Belastingsamenwerking Oost-Brabant kunt u een kopie van de aanslag c .q woz-beschikking van uw onroerend goed (eigen grond, woning of ander soortig pand) aanvragen. U kunt een kopie bijvoorbeeld nodig hebben ten behoeve van een woningverkoop.

 • Voorkeursrecht van de gemeente
  • Voorkeursrecht betekent dat de gemeente als eerste een onroerende zaak mag kopen. Als u uw woning, pand of grond waarop een voorkeursrecht zit wilt verkopen, dan moet u uw onroerende zaak eerst te koop aanbieden aan de gemeente. De gemeente heeft dan recht op de eerste koop. Ook andere overheden kunnen een voorkeursrecht hebben.

 • Forensenbelasting
  • U betaalt mee aan voorzieningen in de gemeente waar u voordeel van hebt. Dit kan als u een tweede woning of stacaravan in deze gemeente hebt, terwijl u ingeschreven staat in een andere gemeente. U betaalt dan forensenbelasting aan de gemeente.

   Kunt u meer dan 90 dagen per jaar in deze woning of stacaravan zijn? Dan kan de gemeente u een aanslag forensenbelasting sturen.

 • Onroerend goed van gemeente kopen, huren of pachten
  • De gemeente is eigenaar van onroerend goed, zoals huizen en gebouwen. Als u een huis of gebouw van de gemeente wilt kopen, huren of pachten dan kunt u dit aanvragen.