Verhuizen

Producten waar de gemeente u mee kan helpen

 • Emigratie doorgeven
  • U emigreert als u minimaal 8 maanden binnen 1 jaar in het buitenland bent. Dit hoeft niet een aaneengesloten periode te zijn.

   Voordat u vertrekt, geeft u uw emigratie door aan de gemeente.

 • Adresonderzoek, verzoek tot
  • De gemeente controleert of inwoners op het juiste adres ingeschreven staan. Staat er iemand ingeschreven op uw adres die er niet meer woont? Dan kunt u de gemeente vragen om een adresonderzoek te doen. Als blijkt dat de adresgegevens niet kloppen, verandert de gemeente de gegevens.

   Organisaties die gegevens uit de administratie van de gemeente gebruiken kunnen ook een adresonderzoek aanvragen.

 • Geheimhouding persoonsgegevens
  • U kunt de gemeente vragen uw persoonsgegevens niet aan bepaalde personen of instanties door te geven. Dat kan voor uzelf en voor uw kinderen tot 18 jaar. U kunt de geheimhouding van uw persoonsgegevens ook weer stopzetten.

   1. De gemeente verstrekt nooit persoonsgegevens aan bedrijven of particulieren.
   2. Overheidsorganisaties, zoals Belastingdienst en UWV, gebruiken uw persoonsgegevens. Ook als u geheimhouding heeft kunnen er aan deze organisaties gegevens verstrekt worden.
   3. Met geheimhouding krijgen de volgende organisaties uw persoonsgegevens niet:
    • advocaten, tenzij zij de gegevens nodig hebben voor een gerechtelijke procedure
    • niet-commerciële bedrijven of instellingen, verenigingen zoals sport- en muziekverenigingen 
    • de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA)
 • Verhuizing doorgeven
   • Uw verhuizing moet u doorgeven aan de gemeente waar u gaat wonen.
   • Doe dit uiterlijk 5 dagen nadat u verhuisd bent.
   • U kunt maximaal 4 weken van te voren uw verhuizing doorgeven.

   Let op: U kunt zich pas inschrijven bij de gemeente als u daadwerkelijk op het nieuwe adres woont.
   Bent u te laat met het doorgeven? Dan kan dit gevolgen hebben voor bijvoorbeeld huurtoeslag, studiefinanciering, uw parkeervergunning, gemeentelijke belastingen of uitkering.

   Naar het buitenland

   Verhuist u vanuit de gemeente naar het buitenland? Dan moet u dit uiterlijk 5 dagen vóór uw vertrek doorgeven aan de gemeente. U doet dan aangifte van emigratie. Voor emigratie gelden andere regels. Op de website van de gemeente staat bij Emigratie doorgeven vermeld wat u moet doen voor het doorgeven van emigratie aan de gemeente.