Vergunningen voor bedrijven om de inrichting te mogen gebruiken

Producten waar de gemeente u mee kan helpen

 • Watervergunning
  • Voor bepaalde handelingen in of op het oppervlaktewater of met grondwater hebt u een vergunning nodig. U hebt bijvoorbeeld een watervergunning nodig voor de volgende activiteiten:

   • verwijderen van grondwater
   • lozen van afvalwater op oppervlaktewater
   • dichtmaken van water (zoals het dempen van een sloot)
   • aanleg van een waterberging
   • werkzaamheden bij een waterstaatswerk (zoals de aanleg van een (snel)weg, werk in de duinen, viaduct, tunnel, brug, dijk)

   U vraagt de watervergunning aan via Omgevingsloket online.

 • Omgevingsvergunning
  • Wilt u in of om uw woning of bedrijf gaan bouwen, verbouwen, slopen of iets anders in uw woonomgeving veranderen? Vaak hebt u dan een omgevingsvergunning nodig volgens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Via deze wet zijn 25 vergunningen, ontheffingen en meldingen geïntegreerd in één omgevingsvergunning. Zo kunt u al uw benodigde vergunningen in een keer aanvragen bij slechts één loket. Dit bespaart u tijd en geld. Ook geldt er één bezwaar- en beroepsprocedure.

 • Terras plaatsen
  • U hebt een vergunning nodig als u een terras wilt plaatsen bij uw horecabedrijf. Zelfs als u het terras op eigen terrein plaatst. Vraag de vergunning ook aan als u een uitstalling, een bloembak of straatmeubel wilt plaatsen.

   Wilt u schermen, daken of vlonders plaatsen op uw terras? Dan kan het zijn dat u hiervoor een aparte vergunning bouwen moet aanvragen.

 • Bedrijfsactiviteiten, wijzigen
  • De gemeente Landerd heeft hierover geen beleid.

 • Gebouw of bouwwerk brandveilig gebruiken
  • Gebouwen moeten brandveilig zijn. Als u voor het eerst een gebouw gebruikt, moet u in veel gevallen een melding doen voor brandveilig gebruik of een omgevingsvergunning aanvragen. 

   Voor tijdelijke bouwwerken, zoals bouwketen of tribunes en partytenten bij evenementen, doet u alleen een melding.

   Doe de Vergunningcheck van het Omgevingsloket om te zien wat voor u van toepassing is.

   Verschil tussen melding en vergunning 

   Voor een melding betaalt u niet, voor een vergunning wel. 

   Bewoners

   Als u het gebouw alleen gebruikt om zelf in te wonen, hoeft u geen vergunning aan te vragen of een melding voor brandveilig gebruik te doen.