Uitvaart of begraven van overledenen

Producten waar de gemeente u mee kan helpen

 • Vervoer overledene naar het buitenland
  • U mag een overledene vervoeren naar het buitenland. Bij de douane moet u enkele documenten laten zien. De meeste van deze documenten vraagt u op bij de gemeente.

 • As verstrooien
   • Na een crematie wordt de as van de overledene verzameld in een asbus.
   • Deze asbus blijft een maand in de algemene nis van het crematorium.
   • Tijdens deze maand beslist u wat u met de as wilt doen.

   Wilt u de as verstrooien? Dan mag u dit doen op open zee of op een daarvoor bestemd strooiveld. Als u de as op andere plekken wilt verstrooien hebt u een ontheffing nodig. De ontheffing vraagt u aan bij de gemeente.

 • Overlijden, aangifte
  • Aangifte doen van het overlijden van een persoon is verplicht. Meestal doet de uitvaartondernemer de aangifte bij de gemeente. Als nabestaande kunt u dit ook zelf doen. U doet de aangifte in de gemeente waar de persoon is overleden.

 • Begraven of cremeren
  • U kunt een overledene laten begraven of cremeren. Hiervoor hebt u toestemming nodig van de gemeente. Uw uitvaartondernemer regelt dit meestal voor u.

   De overledene moet uiterlijk op de 6e werkdag na het overlijden begraven of gecremeerd zijn. Wilt u de overledene later begraven of cremeren? Dan kunt u soms uitstel krijgen. Vraag het uitstel aan bij de gemeente.

 • Afschrift (uittreksel) burgerlijke stand
  • De burgerlijke stand is een afdeling van de gemeente. De burgerlijke stand maakt en bewaart officiële documenten van belangrijke gebeurtenissen. Deze documenten worden akten genoemd. Voorbeelden van akten:

   • geboorteakte
   • huwelijksakte
   • echtscheidingsakte
   • overlijdensakte

   U kunt een afschrift of uittreksel van een akte aanvragen bij de gemeente waar de akte is gemaakt.

   Afschrift of uittreksel

   Een afschrift is een kopie van de akte met een stempel en handtekening van de ambtenaar van de burgerlijke stand. Op een uittreksel staan alleen de persoonsgegevens.

 • Grafsteen of gedenkteken plaatsen
  • U mag op een graf een grafsteen of gedenkplaat plaatsen. U hebt dan een vergunning nodig van de gemeente. Meestal vraagt de steenhouwer de vergunning voor u aan.

   Wilt u een gedenkteken op een openbare plek plaatsen? Bijvoorbeeld voor een verkeersslachtoffer of slachtoffer van zinloos geweld? Dan hebt u toestemming nodig van de wegbeheerder. Vaak is dit de gemeente, maar dit kan ook Rijkswaterstaat, de provincie of het waterschap zijn.

 • Opgraven en herbegraven/alsnog cremeren
  • Voor het opgraven van een stoffelijk overschot hebt u een vergunning nodig. Opgraven kan worden toegestaan als een aanvraag voor een vergunning bij de burgemeester is aangevraagd óf binnen 2 maanden na de begrafenis óf minstens 10 jaar erna.

   U mag een stoffelijk overschot laten opgraven als u de overledene in een ander graf wilt begraven. Ook mag u het stoffelijk overschot alsnog cremeren. Wilt u het stoffelijk overschot cremeren binnen 1 jaar nadat het begraven is? Dan hebt u toestemming nodig van de officier van justitie.

 • Grafonderhoud
  • De gemeente zorgt voor het algemene onderhoud van de gemeentelijke begraafplaats(en).

   Als nabestaande bent u verantwoordelijk voor het onderhoud op en rond het graf zelf. Het gaat dan vooral om het onderhoud en eventueel herstel van de grafbedekking.