Toestemmingen en randvoorwaarden voor het houden van dieren

Producten waar de gemeente u mee kan helpen

 • Hondenbelasting
  • In de gemeente Landerd wordt geen hondenbelasting geheven.

 • Ongediertebestrijding
  • Overlast van ongedierte zoals mieren, slakken en bladluizen kunt u zelf bestrijden. De manier waarop u dit kunt doen verschilt per diersoort.

   Groter ongedierte kunt u beter niet zelf bestrijden. Laat dit altijd doen door een deskundig bedrijf.

 • Aanschrijving door de gemeente
  • De gemeente let erop dat iedereen zich aan de regels houdt. Net als de politie. Overtreedt u wettelijke regels? Dan vraagt de gemeente u per brief om de overtreding ongedaan te maken. Dit heet een aanschrijving. Doet u niets? Dan doet de gemeente het voor u. De kosten zijn dan ook voor u. Dit heet bestuursdwang. De gemeente kan u ook een dwangsom laten betalen. Dit betekent dat u moet betalen als u de overtreding niet op tijd ongedaan maakt.

   Op welke overtredingen let de gemeente?
   * bouwen zonder omgevingsvergunning
   * gebruik van gronden en gebouwen in strijd met de regels van het bestemmingsplan
   * milieuvoorschriften
   * brandveiligheid
   * verkeerd aanbieden van afval
   * gedrag in de openbare ruimte in strijd met de regels uit de algemene plaatselijke verordening

 • Dieren houden
  • De gemeente Landerd heeft hierover geen beleid.

 • Dood dier opruimen
  • Voor het verwijderen van dode dieren (kadavers) gelden verschillende regels, afhankelijk van het soort dier en de omstandigheden.