Toegankelijkheid binnen de gemeente verbeteren

Producten waar de gemeente u mee kan helpen

 • Verkeersonveilige situatie melden
 • Stedenbouwkundige plannen bekijken
  • De gemeente maakt plannen voor gebieden waarop gebouwd moet worden. Deze stedenbouwkundige plannen kunt u bekijken via Ruimtelijkeplannen.nl.

   In een stedenbouwkundig plan geeft de gemeente aan hoe het gebied bebouwd gaat worden:

   • hoogbouw of laagbouw
   • woonruimten of kantoorruimten
   • vrije sectorwoningen of woningen in de sociale huursector

   Een stedenbouwkundig plan is onderdeel van een bestemmingsplan.

 • Gladheid bestrijden
 • Woonwijk, wens of idee melden
 • Bestemmingsplan aanpassen
  • In een bestemmingsplan staat hoe de grond in een gebied en de gebouwen die daarop staan, gebruikt mogen worden. Wanneer u grond of gebouwen op een andere manier wilt gebruiken dan in het bestemmingsplan staat, kunt u de gemeente vragen het bestemmingsplan aan te passen. U kunt dit doen voor een bestaand bestemmingsplan, maar ook voor een bestemmingsplan dat nog niet definitief is.

   Bestemmingsplan aanpassen of omgevingsvergunning aanvragen

   Hoewel iedereen een aanpassing in het bestemmingsplan kan aanvragen, komt het vooral voor bij grotere projecten zoals de bouw van kantoorpanden in een woonwijk. Voor kleinere plannen vraagt u een omgevingsvergunning strijdig gebruik aan.

 • Exploitatieovereenkomst
  • In een exploitatieovereenkomst staan afspraken over het aanleggen van openbare voorzieningen. Bijvoorbeeld riolering, wegen, verlichting en het bouwrijp maken van grond.

   De gemeente maakt afspraken hierover met projectontwikkelaars, bouwondernemingen of woningcoöperaties. In de overeenkomst staat bijvoorbeeld wie de kosten betaalt voor de aanleg van de voorziening.

 • Baatbelasting
  • In de gemeente Landerd wordt geen baatbelasting geheven.