Subsidies en bijdragen in de woonkosten

Producten waar de gemeente u mee kan helpen

 • Belastingen en heffingen, kwijtschelding
 • Belastingen en heffingen, teruggave
  • Soms kunt u gemeentelijke belastingen die u betaald hebt terugkrijgen. Bijvoorbeeld als u verhuist en alle gemeentelijke belastingen voor dit jaar al betaald hebt. U kunt hierover informatie verkrijgen bij de BSOB via telefoonnummer 088-5510000 of info@bs-ob.nl

 • Minimaregelingen
  • Als u een laag inkomen hebt, kan het moeilijk zijn om rond te komen. De gemeente kan u dan helpen met een vergoeding of bijdrage voor bijvoorbeeld:

   • een koelkast of wasmachine
   • vervoerskosten
   • sport of andere activiteiten voor uw kind(eren)
 • Hulp bij het huishouden
  • Als u niet meer alles zelf kunt doen in het huishouden, kan de gemeente u hiermee helpen. Samen met u zoekt de gemeente naar een oplossing.

 • Woonvoorzieningen
  • De gemeente kan u helpen als u niet meer normaal uw woning kunt gebruiken. Bijvoorbeeld door een ziekte, een beperking of ouderdom.

   De gemeente zoekt samen met u naar een oplossing. In bepaalde gevallen kunt u hulp krijgen om de bereikbaarheid, toegang en het gebruik van uw woning te verbeteren. Deze hulp van de gemeente heet een woonvoorziening.