Registreren van geboren kind

Producten waar de gemeente u mee kan helpen

 • Geboorte, aangifte
   • Aangifte doen van de geboorte van een kind is verplicht.
   • Hebt u net een kind gekregen en is het in Nederland geboren? Dan moet u dit aangeven bij de gemeente waar het is geboren.
 • Afschrift (uittreksel) burgerlijke stand
  • De burgerlijke stand is een afdeling van de gemeente. De burgerlijke stand maakt en bewaart officiële documenten van belangrijke gebeurtenissen. Deze documenten worden akten genoemd. Voorbeelden van akten:

   • geboorteakte
   • huwelijksakte
   • echtscheidingsakte
   • overlijdensakte

   U kunt een afschrift of uittreksel van een akte aanvragen bij de gemeente waar de akte is gemaakt.

   Afschrift of uittreksel

   Een afschrift is een kopie van de akte met een stempel en handtekening van de ambtenaar van de burgerlijke stand. Op een uittreksel staan alleen de persoonsgegevens.

 • Verklaring onder ede of belofte
  • De gemeente houdt gegevens van haar inwoners bij in de Basisregistratie Personen (BRP). Deze gegevens moeten kloppen. Daarom neemt de gemeente deze gegevens vaak over uit officiële documenten, zoals een geboorteakte, huwelijksakte of echtscheidingsakte.

   Hebt u niet zo’n officieel document? Dan onderzoekt de gemeente eerst of er een ander document is waaruit de gegevens blijken:

   • Is er een ander document? Dan neemt de gemeente de gegevens op.
   • Is er geen ander document? Dan kunt u een verklaring afleggen waarvoor u een eed of belofte doet. Daarna bekijkt de gemeente of dit voldoende is om uw gegevens op te nemen.