Regels ter beperking van milieuoverlast

Producten waar de gemeente u mee kan helpen

 • Watervergunning
  • Voor bepaalde handelingen in of op het oppervlaktewater of met grondwater hebt u een vergunning nodig. U hebt bijvoorbeeld een watervergunning nodig voor de volgende activiteiten:

   • verwijderen van grondwater
   • lozen van afvalwater op oppervlaktewater
   • dichtmaken van water (zoals het dempen van een sloot)
   • aanleg van een waterberging
   • werkzaamheden bij een waterstaatswerk (zoals de aanleg van een (snel)weg, werk in de duinen, viaduct, tunnel, brug, dijk)

   U vraagt de watervergunning aan via Omgevingsloket online.

 • Ontgronding
  • Ontgronden betekent dat u de bodem op land of in water afgraaft. Bijvoorbeeld voor winning van delfstoffen of landschapsinrichting. U hebt hiervoor een vergunning nodig van de provincie of Rijkswaterstaat.

 • Milieuvervuiling, melding
  • Bedrijven en personen moeten zich houden aan de milieuregels. De gemeente, politie en andere instanties controleren dit.

   Ziet u in uw omgeving vervuiling van het milieu of hebt u milieuoverlast? Dan meldt u dit bij de gemeente.

 • Vuur stoken
   • U mag niet zomaar vuur stoken in de open lucht. Bijvoorbeeld voor een paasvuur, vreugdevuur of als u hout of groenafval verbrandt.
   • Wilt u dit toch doen? Dan vraagt u een ontheffing aan bij de gemeente.

   Let op

   U hoeft geen ontheffing te vragen als u vuur maakt met kaarsen, fakkels, vuurkorven, terrashaarden of als u een vuur stookt om te koken, bakken en braden, zoals bij een barbecue.

 • Transport gevaarlijke stoffen
   • Het is verboden om gevaarlijke stoffen in de gemeente te vervoeren, laden of lossen.
   • Voor een aantal gevaarlijke stoffen geldt in Nederland een routeplicht. Sommige provincies en gemeenten geven de verplichte route met verkeersborden aan. Informatie over deze routes kunt u krijgen bij de gemeentelijke of de regionale brandweer.
   • Wilt u binnen de gemeente van de verplichte route afwijken, bijvoorbeeld om te laden of lossen? Dan moet u een ontheffing aanvragen bij de gemeente.
 • Geluidhinder
  • Het is in de gemeente niet toegestaan om onnodig geluid te maken. Als u dit in bepaalde omstandigheden toch wilt doen kunt u de ontheffing geluidhinder aanvragen.

 • Milieu, omgevingsvergunning of melding
  • Start u een nieuw bedrijf of wijzigt u een bestaand bedrijf of breidt u deze uit? Voor diverse activiteiten hebt u een omgevingsvergunning nodig. Soms is een melding voldoende.