Regels ter beperking van milieuoverlast

Producten waar de gemeente u mee kan helpen

 • Watervergunning
  • Voor bepaalde activiteiten met grondwater en (in of op) het oppervlaktewater hebt u een watervergunning nodig.

   Oppervlaktewater is water in:

   • sloten
   • plassen
   • vijvers
   • kanalen
   • meren
   • beken
   • rivieren
 • Ontgronding
  • Ontgronding betekent dat u de bodem afgraaft en daardoor verlaagt. Dit geldt voor land (het maaiveld) en de waterbodem. U haalt hierbij een grondlaag weg zoals klei, veen, zand of grind. Voorbeelden van ontgronding zijn:

   • zandwinning;
   • waterberging;
   • natuurontwikkeling.

   Iedereen die de bodem gaat afgraven, heeft een ontgrondingsvergunning nodig.

 • Milieuvervuiling melden
  • Bedrijven en personen moeten zich houden aan de milieuregels. De gemeente, politie en andere instanties controleren dit.

   Ziet u in uw omgeving vervuiling van het milieu of hebt u milieuoverlast? Dan meldt u dit bij de gemeente.

 • Vuur stoken
   • U mag niet zomaar vuur stoken in de open lucht. Bijvoorbeeld voor een paasvuur, vreugdevuur of als u hout of groenafval verbrandt.
   • Wilt u dit toch doen? Dan vraagt u een ontheffing aan bij de gemeente.

   Let op

   U hoeft geen ontheffing te vragen als u vuur maakt met kaarsen, fakkels, vuurkorven, terrashaarden of als u een vuur stookt om te koken, bakken en braden, zoals bij een barbecue.

 • Transport gevaarlijke stoffen
   • Het is verboden om gevaarlijke stoffen in de gemeente te vervoeren, laden of lossen.
   • Voor een aantal gevaarlijke stoffen geldt in Nederland een routeplicht. Sommige gemeenten en provincies geven de verplichte route met verkeersborden aan. Informatie over deze routes kunt u krijgen bij de gemeentelijke of de regionale brandweer.
   • Wilt u binnen de gemeente van de verplichte route afwijken, bijvoorbeeld om te laden of lossen? Dan moet u een ontheffing aanvragen bij de gemeente.
 • Geluidsoverlast veroorzaken
  • Als u verwacht zoveel geluid te veroorzaken dat dit overlast kan geven, hebt u een ontheffing nodig van de gemeente. Bijvoorbeeld bij bouwwerkzaamheden of een evenement.

 • Milieu, vergunning of melding
  • Start u een nieuw bedrijf of wijzigt u een bestaand bedrijf of breidt u deze uit? Voor diverse activiteiten hebt u een omgevingsvergunning nodig. Soms is een melding voldoende.