Recreatieve activiteiten als invulling van vrije tijd en mogelijkheid tot ontmoeten van anderen

Producten waar de gemeente u mee kan helpen

 • Duiven laten uitvliegen
   • U mag uw duiven alleen laten uitvliegen binnen vastgestelde tijden.
   • Wilt u duiven laten uitvliegen buiten deze tijden? Dan vraagt u hiervoor een ontheffing aan bij de gemeente.
 • Sportaccommodaties en velden huren
  • Binnensportaccommodatie

   De gemeente beschikt over een aantal binnen- en buitensportaccommodaties. Alleen de binnensportaccommodaties, zoals de sporthallen en de gymzaal, worden te huur aangeboden via:

    https://avo.htasoftware.eu/landerd

   De accommodaties worden incidenteel of structureel verhuurd. Structureel wil zeggen gedurende een langere periode op vaste tijden.
   U kunt een sporthal geheel of gedeeltelijk (1/3 of 2/3 zaal) huren. De gymzaal is gelijk aan 1/3 zaal van de sporthal. Er zijn geen mogelijkheden om opties vast te leggen. Eenmaal aangevraagd = definitief, als deze is goedgekeurd.

   De binnensportaccommodaties zijn te huren per seizoen. Het seizoen loopt gelijktijdig met de basisschoolperiode. De binnensportaccommodaties zijn in de zomervakantie gesloten. De binnensportaccommodaties zijn gesloten op reguliere feestdagen.

 • Bijstand, vrijwilligerswerk
  • Vrijwilligerswerk? Altijd doen!

   Heeft u een uitkering en wilt u vrijwilligerswerk doen? Overleg met de gemeente. Uw vrijwilligerswerk mag een reguliere, betaalde baan niet in de weg staan. De gemeente wil namelijk graag dat u zelf in uw levensonderhoud kunt voorzien.

 • Kermis organiseren
  • U heeft een vergunning van de gemeente nodig als u een kermis wilt organiseren. De gemeente kan eisen stellen aan de grootte en duur van de kermis.

   Alle attracties die op een kermis staan moeten goedgekeurd worden door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

 • Bijen houden
  • Bijen zijn beschermde dieren en kunnen overlast bezorgen in uw omgeving. Daarom is er een verbod op het houden van bijen als hobby of beroepsuitoefening. Wilt u dit toch doen? Dan moet u hiervoor een ontheffing aanvragen.