Parkeren

Producten waar de gemeente u mee kan helpen

 • Parkeren van grote voertuigen
  • Parkeren van grote voertuigen binnen de bebouwde kom:

   Het is verboden grote voertuigen op de weg te parkeren. Dit geldt voor bijvoorbeeld vrachtwagens en touringcars.

   Wilt u toch een groot voertuig op de weg parkeren? Dan vraagt u een ontheffing aan bij de gemeente.

 • Parkeren in de blauwe zone
  • Wij hanteren geen blauwe zone in de gemeente Landerd.

 • Parkeervergunning
  • In de gemeente Landerd zijn alleen gedeelten van de parkeerplaatsen rond de Wijers te Schaijk en gemeenschapshuis Het Wapen van Reek te Reek toegewezen voor "uitsluitend parkeren voor vergunninghouders".

   De gemeente wijst deze gebieden aan op basis van de verkeerswetgeving.
   Een parkeervergunning is iets anders dan een parkeerontheffing. Op grond van de parkeerontheffing heeft u meestal, voor korte tijd, het recht om ergens in strijd met een parkeerverbod te parkeren.

   De gemeente kan het parkeren in een gebied reguleren door een gebied onder de parkeerverordening te laten vallen. De bewoners van dergelijke gebieden krijgen meestal een parkeervergunning.

   De bezitters van een parkeervergunning in een "aangewezen" gebied zijn niet verzekerd van een parkeerplaats. De parkeerplaatsen blijven immers openbaar en iedereen met een parkeervergunning, mag daar parkeren.

 • Gehandicaptenparkeerplaats
  • Een gehandicaptenparkeerplaats is een parkeerplaats voor mensen met een lichamelijke beperking. Andere bestuurders mogen hun auto hier niet parkeren.

   U kunt een eigen gehandicaptenparkeerplaats bij uw woning of werkplek aanvragen bij de gemeente. U krijgt dan een gereserveerde parkeerplaats waar alleen het voertuig met uw kenteken mag staan.

 • Berm gebruiken
  • Een wegberm gebruiken is verboden. Wilt u een wegberm toch gebruiken? Dan vraagt u een ontheffing aan bij de gemeente.

 • Caravan parkeren op de openbare weg
  • Wilt u uw caravan, kampeerwagen, camper, magazijnwagen, aanhangwagen of vouwwagen op de openbare weg laten staan? Dit mag maar 3 dagen achter elkaar.

   Wilt u langer parkeren? Dan vraagt u een ontheffing aan bij de gemeente.

 • Woonwijk, wens of idee melden
 • Parkeren voor autobedrijven
  • Autobedrijven mogen geen auto’s op of langs de openbare weg parkeren. Als u een autobedrijf hebt en dit toch wilt doen, vraagt u hiervoor een ontheffing aan bij de gemeente.