Overlast veroorzaakt door winkels

Producten waar de gemeente u mee kan helpen

 • Aankondigingsbord plaatsen, toestemming
  • U mag niet zomaar een aankondigingsbord plaatsen aan de openbare weg. Bijvoorbeeld om een evenement aan te kondigen of gedachten of gevoelens te openbaren. Wilt u dit toch doen? Vraag dan hiervoor toestemming aan de gemeente.

 • Spandoek ophangen
  • Voor het plaatsen van een spandoek of een driehoeksbord is geen ontheffing nodig. Wel moet u rekening houden met artikel 2:10, eerste lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en de "Nadere regels inzake reclameborden/driehoeksborden/sandwichborden". De APV en de Nadere regels kunt u raadplegen op www.overheid.nl (lokale regelingen).

   Als u een spandoek/reclamebord in een frame of iets dergelijks wilt plaatsen, kan het zijn dat u een omgevingsvergunning moet aanvragen. Dit moet u dan doen via www.omgevingsloket.nl.

 • Koopzondagen
  • De gemeente bepaalt hoeveel koopzondagen er per jaar zijn. Winkeliers zijn niet verplicht om op koopzondagen open te zijn.

   Uitzonderingen

   Bepaalde winkels mogen ook buiten de vaste koopzondagen op zondag open zijn:

   • winkels in ziekenhuizen
   • winkels op doorgaande wegen langs de landsgrenzen
   • benzinestations
   • winkels bij begraafplaatsen

   Ook zijn er uitzonderingen bij bijzondere gevallen.

 • Openingstijden winkels
   • In de Winkeltijdenwet staat wanneer winkels open mogen zijn.
   • Wilt u open zijn met uw winkel buiten de normale openingstijden?
   • Dan vraagt u hiervoor een ontheffing aan bij de gemeente.
 • Vuurwerk verkopen
  • Wilt u vuurwerk verkopen aan particulieren, dan hebt u een vergunning nodig van de gemeente. Er kunnen aanvullende eisen gesteld worden voor de opslag van het vuurwerk.

 • Geluidhinder
  • Het is in de gemeente niet toegestaan om onnodig geluid te maken. Als u dit in bepaalde omstandigheden toch wilt doen kunt u de ontheffing geluidhinder aanvragen.