Overlast veroorzaakt door horeca

Producten waar de gemeente u mee kan helpen

 • Aankondigingsbord plaatsen, toestemming
  • U mag niet zomaar een aankondigingsbord plaatsen aan de openbare weg. Bijvoorbeeld om een evenement aan te kondigen of gedachten of gevoelens te openbaren. Wilt u dit toch doen? Vraag dan hiervoor toestemming aan de gemeente.

 • Spandoek ophangen, toestemming
  • Voor het plaatsen van een spandoek of een driehoeksbord is geen ontheffing nodig. Wel moet u rekening houden met artikel 2:10, eerste lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en de "Nadere regels inzake reclameborden/driehoeksborden/sandwichborden". De APV en de Nadere regels kunt u raadplegen op www.overheid.nl (lokale regelingen).

   Als u een spandoek/reclamebord in een frame of iets dergelijks wilt plaatsen, kan het zijn dat u een omgevingsvergunning moet aanvragen. Dit moet u dan doen via www.omgevingsloket.nl.

 • Sluitingsuren van horeca
  • U kunt de gemeente vragen een keer langer open te mogen zijn met uw horecabedrijf. Bijvoorbeeld voor een jaarmarkt of voor een jubileum.

 • Geluidsapparatuur in horecabedrijf, melden
  • Het gebruik van geluidsapparatuur in uw horecabedrijf moet u melden bij de gemeente. Om geluidhinder te voorkomen kan de gemeente extra eisen stellen.

   Akoestisch rapport

   Soms moet u een akoestisch rapport laten zien. Dit rapport geeft aan hoeveel geluid er wordt gemaakt. Een restaurant of rustig café hoeft dit meestal niet.

 • Drank- en horecavergunning
  • U hebt een drank- en horecavergunning nodig als u alcoholische drank verkoopt, bijvoorbeeld:

   • horecabedrijf (café of restaurant)
   • sportkantine, verenigingslokaal of bedrijfsrestaurant
   • cafetaria en snackbar

   U hebt een drank en horecavergunning nodig als u sterk alcoholische drank verkoopt via een slijterij.

   U vraagt de vergunning aan bij de gemeente.

   U hebt geen drank- en horecavergunning nodig als u alleen licht alcoholische drank verkoopt zoals bier of wijn, bijvoorbeeld:

   • levensmiddelenbedrijven
   • supermarkten

   Wilt u alcohol schenken tijdens een evenement? Dan moet u een ontheffing aanvragen.