Overlast veroorzaakt door handel in het algemeen (markten, colportage)

Producten waar de gemeente u mee kan helpen

 • Aankondigingsbord plaatsen
  • U mag niet zomaar een aankondigingsbord plaatsen aan de openbare weg. Bijvoorbeeld om een evenement aan te kondigen of gedachten of gevoelens bekend te maken. Als u dit toch wilt doen, vraag dan hiervoor toestemming aan de gemeente.

 • Spandoek ophangen
  • Voor het plaatsen van een spandoek of een driehoeksbord is geen ontheffing nodig. Wel moet u rekening houden met artikel 2:10, eerste lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en de "Nadere regels inzake reclameborden/driehoeksborden/sandwichborden". De APV en de Nadere regels kunt u raadplegen op www.overheid.nl (lokale regelingen).

   Als u een spandoek/reclamebord in een frame of iets dergelijks wilt plaatsen, kan het zijn dat u een omgevingsvergunning moet aanvragen. Dit moet u dan doen via www.omgevingsloket.nl.

 • Standplaats aanvragen
  • Als u spullen of etenswaren wil verkopen vanuit een kraam of verkoopwagen, dan vraagt u een standplaatsvergunning aan bij de gemeente. U mag dan met uw kraam of wagen op een openbare plek in de open lucht staan. Bijvoorbeeld op of aan de openbare weg.

   U kunt een standplaats vragen als u:

   • staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
   • handelingsbekwaam bent.
 • Voertuig te koop aanbieden op de openbare weg
  • Wilt u uw auto verkopen? Het is verboden een voertuig op de openbare weg te parkeren met het doel het voertuig te koop aan te bieden. Bij de gemeente kunt u een ontheffing van dit verbod aanvragen.

 • Rommelmarkt
  • Als u een rommelmarkt wilt organiseren dan vraagt u een rommelmarktvergunning aan bij de gemeente. Deze vergunning vraagt u alleen aan als u de markt organiseert in een gebouw. U hebt geen vergunning nodig als u de rommelmarkt organiseert in een winkelcentrum.

 • Vuurwerk verkopen
  • Wilt u vuurwerk verkopen aan particulieren, dan hebt u een vergunning nodig van de gemeente. Er kunnen aanvullende eisen gesteld worden voor de opslag van het vuurwerk.

 • Venten
  • Voor huis-aan-huis-verkoop (venten) is geen vergunning nodig. Wel moet u rekening houden met:

   - venten is verboden als daardoor de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu in gevaar komt

   - er mag niet gevent worden op zondag en op maandag t/m zaterdag tussen 20:00 uur en 09:00 uur.

   Bij venten mag niet langer dan 10 minuten stil worden gestaan.

   Afhankelijk van de producten waarmee gevent wordt, moet rekening worden gehouden met de weekmarkt op zaterdag in Schaijk, de minimarkt in Zeeland op donderdag en de minimarkt in Reek op woensdag.

 • Marktplaats aanvragen
  • Als u een plaats op de markt wilt hebben, dan vraagt u een marktplaatsvergunning aan bij de gemeente. Dit geldt voor alle soorten markten:

   • dagmarkt
   • weekmarkt
   • jaarmarkt (bijvoorbeeld een kerstmarkt)