Overlast veroorzaakt door bewoners

Producten waar de gemeente u mee kan helpen

 • Duiven laten uitvliegen
   • U mag uw duiven alleen laten uitvliegen binnen vastgestelde tijden.
   • Wilt u duiven laten uitvliegen buiten deze tijden? Dan vraagt u hiervoor een ontheffing aan bij de gemeente.
 • Vuur stoken
   • U mag niet zomaar vuur stoken in de open lucht. Bijvoorbeeld voor een paasvuur, vreugdevuur of als u hout of groenafval verbrandt.
   • Wilt u dit toch doen? Dan vraagt u een ontheffing aan bij de gemeente.

   Let op

   U hoeft geen ontheffing te vragen als u vuur maakt met kaarsen, fakkels, vuurkorven, terrashaarden of als u een vuur stookt om te koken, bakken en braden, zoals bij een barbecue.

 • Bomen kappen
  • U hebt een omgevingsvergunning nodig voor het kappen van een boom of andere houtopstanden. Ook zeer drastisch snoeien - zoals het verwijderen van de kroon uit een boom - valt onder kappen. Alleen de eigenaar van een boom kan een omgevingsvergunning aanvragen (of moet daarvoor toestemming geven).

 • Psychiatrisch ziekenhuis, gedwongen opname
  • De gemeente kan iemand laten opnemen in een psychiatrisch ziekenhuis. Bijvoorbeeld als deze persoon een gevaar is voor zichzelf, een ander of de omgeving. Voor zo'n gedwongen opname gelden strenge regels. Een psychiater moet hierover een positief advies geven.

 • Voertuig te koop aanbieden op de openbare weg
  • Wilt u uw auto verkopen? Het is verboden een voertuig op de openbare weg te parkeren met het doel het voertuig te koop aan te bieden. Bij de gemeente kunt u een ontheffing van dit verbod aanvragen.

 • Dieren in grote hoeveelheden houden
  • De gemeente Landerd heeft hierover geen beleid.

 • Caravan parkeren op de openbare weg
  • Wilt u uw caravan, kampeerwagen, camper, magazijnwagen, aanhangwagen of vouwwagen op de openbare weg laten staan? Dit mag maar 3 dagen achter elkaar.

   Wilt u langer parkeren? Dan vraagt u een ontheffing aan bij de gemeente.

 • Geluidhinder
  • Het is in de gemeente niet toegestaan om onnodig geluid te maken. Als u dit in bepaalde omstandigheden toch wilt doen kunt u de ontheffing geluidhinder aanvragen.

 • Landmeetkundige gegevens
  • Landmeetkundige gegevens zijn topografische gegevens over onder meer hoogte en oppervlakte van percelen (of een deel daarvan). De gegevens worden verkregen door metingen van landmeters. De gemeente gebruikt deze gegevens bijvoorbeeld bij het maken van bestemmingsplannen.

   Wilt u op een perceel bouwen, dan hebt u de landmeetkundige gegevens van het terrein nodig.

 • Bijen houden
  • Bijen zijn beschermde dieren en kunnen overlast bezorgen in uw omgeving. Daarom is er een verbod op het houden van bijen als hobby of beroepsuitoefening. Wilt u dit toch doen? Dan moet u hiervoor een ontheffing aanvragen.