Overlast hebben door lawaai

Producten waar de gemeente u mee kan helpen

 • Milieuvervuiling melden
  • Bedrijven en personen moeten zich houden aan de milieuregels. De gemeente, politie en andere instanties controleren dit.

   Ziet u in uw omgeving vervuiling van het milieu of hebt u milieuoverlast? Dan meldt u dit bij de gemeente.

 • Psychiatrisch ziekenhuis, gedwongen opname
  • De gemeente kan iemand laten opnemen in een psychiatrisch ziekenhuis. Bijvoorbeeld als deze persoon een gevaar is voor zichzelf, een ander of de omgeving. Voor zo'n gedwongen opname gelden strenge regels. Een psychiater moet hierover een positief advies geven.

 • Geluidswagen gebruiken
  • Het is verboden om met een geluidswagen door de straten te rijden om oproepen te doen of om muziek te laten horen. Als u toch een geluidswagen wilt gebruiken, hebt u een ontheffing nodig van de gemeente.