Ouderen die in een verpleeg- of verzorgingshuis willen of moeten wonen

Producten waar de gemeente u mee kan helpen

  • Verzorgingshuis of thuiszorg, indicatie
    • Wenst u te worden geplaatst in een verpleeg- of verzorgingshuis? De indicatiestelling hiervoor wordt regionaal verzorgd. Als u nadere informatie wilt hebben en/of u wilt zich aanmelden, kunt u zich wenden tot het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ).