Migranten of geëmigreerde Nederlanders die naar Nederland komen

Producten waar de gemeente u mee kan helpen

 • Nederlandse nationaliteit opgeven, verklaring
  • U kunt afstand doen van uw Nederlandse nationaliteit als u ook een andere nationaliteit hebt. Dit doet u door een verklaring van afstand af te leggen bij de gemeente.

   Hebt u kinderen jonger dan 18 jaar? Dan verliezen zij ook de Nederlandse nationaliteit. Behalve als de andere ouder nog wel de Nederlandse nationaliteit heeft.

 • Nederlander worden door naturalisatie
  • Als niet-Nederlander kunt u op verschillende manieren Nederlander worden. Als u geen Nederlander kunt worden door optie, kunt u een aanvraag indienen voor naturalisatie tot Nederlander. Bekijk eerst bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of u aan de voorwaarden voldoet.

 • Verhuizen naar Nederland
  • Als u in Nederland komt wonen, moet u zich inschrijven bij de gemeente. Dit geldt ook als u al eerder in Nederland hebt gewoond.

 • Nederlander worden door optie
  • Als niet-Nederlander kunt u op verschillende manieren Nederlander worden. De makkelijkste manier is door optie. Bekijk eerst bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of u aan de voorwaarden voldoet.

   Denkt u dat u Nederlander kunt worden? Ga dan naar de gemeente. Bij de gemeente kunt u een verklaring afleggen dat u Nederlander wilt worden.

   Kunt u niet door optie Nederlander worden? Dan kunt u een aanvraag voor naturalisatie indienen.

 • Inburgeren
  • De meeste vreemdelingen die in Nederland komen wonen moeten inburgeren. Dit betekent dat u de Nederlandse taal leert lezen, schrijven en spreken. U moet ook leren over het leven in Nederland.

   U bent ingeburgerd als u het inburgeringsexamen hebt gehaald. Onderdeel van het examen is de participatieverklaring. Deze verklaring is een verplicht deel van de inburgering. U maakt kennis met de spelregels (normen en waarden, rechten en plichten) van Nederland en u leert hoe u deze regels moet gebruiken.

   • Hebt u een verblijfsvergunning gekregen vóór 1 januari 2013? Dan helpt de gemeente u bij uw inburgering.
   • Hebt u een verblijfsvergunning gekregen na 1 januari 2013? Dan moet u zelf uw inburgering regelen. U kunt hiervoor geld lenen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Ook met vragen kunt u terecht bij DUO.