Mededeling over gemeentelijk groen, dus bomen, planten, struiken, perken

Producten waar de gemeente u mee kan helpen

 • Boom kappen
  • U hebt een omgevingsvergunning nodig voor het kappen van een boom of andere houtopstanden. Ook zeer drastisch snoeien - zoals het verwijderen van de kroon uit een boom - valt onder kappen. Alleen de eigenaar van een boom kan een omgevingsvergunning aanvragen (of moet daarvoor toestemming geven).

 • Plantsoenen betreden, toestemming
  • U mag niet zomaar buiten de paden komen in openbare plantsoenen, groenstroken of grasperken. Wilt u dit toch doen? Dan vraagt u eerst toestemming aan de gemeente.

 • Melding woon- en leefomgeving
  • Uw woon- en leefomgeving bestaan uit plekken waar iedereen toegang tot heeft. Denk aan pleinen, wegen, parken, speeltuinen of sportvelden. Het is belangrijk dat deze plekken veilig en netjes zijn.

   Als u iets ziet dat stuk is of opgeruimd moet worden, doet u hiervan een melding bij de gemeente.