Materiƫle ondersteuning van sport- of maatschappelijke verenigingen

Producten waar de gemeente u mee kan helpen

 • Ruimte in gemeentelijke panden gebruiken
  • U kunt de gemeente toestemming vragen voor het gebruik van gemeentelijke panden. In de meeste gevallen zal de gemeente u doorverwijzen naar de beheerder van de accommodatie waar u gebruik van wenst te maken.

 • Materialen van de gemeente, uitleen
  • U kunt van de gemeente materialen of materieel lenen indien dit past binnen het gemeentelijk beleid. Bijvoorbeeld het gebruik van dranghekken en andere voorzieningen voor het houden van evenementen. Wilt u van deze mogelijkheden gebruik maken, dien dan een verzoek in bij de gemeente.

 • Bibliotheek
  • In de openbare bibliotheek kunt u de nieuwste kranten en tijdschriften lezen. Maar u kunt ook gratis boeken en andere media raadplegen en u kunt gebruik maken van computers. Verder kunt u zich laten inschrijven als lid, cursussen volgen of een lezing bijwonen.

   Er bestaat ook een digitale bibliotheek: Bibliotheek.nl.

   Hebt u moeite om gedrukte teksten te lezen? Schrijf u dan in bij Bibliotheekservice Passend Lezen. Deze organisatie levert gesproken boeken, kranten en tijdschriften op Daisy-rom en in braille.

   Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van basisbibliotheek Maasland. De bibliotheken in de gemeente Landerd maken hier onderdeel vanuit.

   http://www.bibliotheekmaasland.nl

 • Bijstand, vrijwilligerswerk
  • Vrijwilligerswerk? Altijd doen!

   Heeft u een uitkering en wilt u vrijwilligerswerk doen? Overleg met de gemeente. Uw vrijwilligerswerk mag een reguliere, betaalde baan niet in de weg staan. De gemeente wil namelijk graag dat u zelf in uw levensonderhoud kunt voorzien.

 • Onroerende zaak kopen, huren of pachten
  • De gemeente is eigenaar van onroerend goed, zoals huizen en gebouwen. Wilt u een huis of gebouw van de gemeente kopen, huren of pachten? Dan kunt u dit aanvragen bij de gemeente.

 • Gemeentegrond gebruiken, toestemming
  • U kunt de gemeente vragen of u gemeentelijke grond mag gebruiken. Bijvoorbeeld voor een tuin of wei, opslag van bouwmaterialen of plaatsen van een container. Gaat de gemeente akkoord? Dan mag u de grond gebruiken, maar de gemeente blijft altijd eigenaar.