Kosten die men heeft bij het bewonen van een woning

Producten waar de gemeente u mee kan helpen

 • Rioolheffing
  • U betaalt mee aan de aanleg en het onderhoud van het riool in de gemeente. U krijgt een aanslag rioolheffing als u een woning of bedrijfspand hebt in de gemeente. Ook als uw woning of bedrijfspand niet aangesloten is op de riolering (dit komt weinig voor).

   De BSOB stuurt de aanslag rioolheffing aan de gebruiker van een woning of bedrijfspand.

 • Hondenbelasting
  • In de gemeente Landerd wordt geen hondenbelasting geheven.

 • Belastingen, kopie aanslag
 • Afvalstoffenheffing
  • U betaalt mee aan de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. U krijgt hiervoor een aanslag afvalstoffenheffing. U bent verplicht om deze afvalstoffenheffing te betalen, ook als u uw afval nooit meegeeft.

 • Onroerendezaakbelasting (OZB), kopie aanslag
  • Bij Belastingsamenwerking Oost-Brabant kunt u een kopie van de aanslag c .q woz-beschikking van uw onroerend goed (eigen grond, woning of ander soortig pand) aanvragen. U kunt een kopie bijvoorbeeld nodig hebben ten behoeve van een woningverkoop.

 • Forensenbelasting
  • U betaalt mee aan voorzieningen in de gemeente waar u voordeel van hebt. Dit kan als u een tweede woning of stacaravan in deze gemeente hebt, terwijl u ingeschreven staat in een andere gemeente. U betaalt dan forensenbelasting aan de gemeente.

   Kunt u meer dan 90 dagen per jaar in deze woning of stacaravan zijn? Dan kan de gemeente u een aanslag forensenbelasting sturen.

 • Baatbelasting
  • In de gemeente Landerd wordt geen baatbelasting geheven.

 • Onroerendezaakbelasting (OZB)
  • U betaalt onroerendezaakbelasting (OZB) als u eigenaar bent van een onroerende zaak. Bijvoorbeeld een woning of bedrijfspand.

   U hoeft geen OZB te betalen als u een woning huurt. U betaalt wel OZB als u een bedrijfspand huurt.