Kopen van een woning

Producten waar de gemeente u mee kan helpen

 • Huisvestingsvergunning
  • De gemeente Landerd hanteert geen huisvestingsvergunning.

 • Kadastrale informatie
  • Het Kadaster verzamelt gegevens over eigendom van grond, huizen, fabrieken, schepen en vliegtuigen. Ook heeft het Kadaster topografische gegevens, gegevens over beperkingen op onroerend goed en gegevens over ondergrondse kabels en leidingen.

   Al deze informatie kunt u bij het Kadaster opvragen.

 • WOZ-waarde
  • Elk jaar wordt de waarde van uw woning, bedrijfspand of grond getaxeerd. Dit wordt de WOZ-waarde genoemd. De WOZ-waarde geldt als basis voor de bepaling van de verschuldigde onroerendezaakbelasting (OZB) en heffingen van het Rijk en waterschap.

   WOZ-waardeloket

   Inwoners van de gemeente Landerd kunnen de WOZ-waarde van hun woning via www.wozwaardeloket.nl opvragen en deze vergelijken met andere woningen. Het loket is een centrale landelijke voorziening, zodat iedereen woningen door het hele land kan opvragen.

   Via het loket zijn alleen de WOZ-waarden van woningen zichtbaar. Deze WOZ-waarden worden getoond samen met een kaart van de omgeving of een luchtfoto en samen met kenmerken van het object (bouwjaar, gebruiksoppervlakte (uit de Basisregistraties adressen en gebouwen (BAG).

   De WOZ-waarden van niet-woningen zijn voorlopig nog niet openbaar.

   Waardepeildatum

   In het WOZ-waardeloket zijn de waarden van 2016 met waardepeildatum 1 januari 2015 opgenomen. Wanneer in  eind februari 2017 de WOZ-waarden met waardepeildatum 1 januari 2016 bekend zijn, worden ook deze zichtbaar.

 • Onroerende zaak, inzage beperkingen in gebruik
  • U kunt niet altijd doen wat u wilt met onroerend goed. Soms zijn rechten op uw woning of grond beperkt. Bijvoorbeeld als u woont in een monumentenpand. Ook kan de gemeente een voorkeursrecht hebben om uw eigendom te kopen.

   Alle beperkingen op onroerende zaken moeten geregistreerd zijn. U kunt deze beperkingen bekijken bij het Kadaster.

 • Onroerendezaakbelasting (OZB), kopie aanslag
  • Bij Belastingsamenwerking Oost-Brabant kunt u een kopie van de aanslag c .q woz-beschikking van uw onroerend goed (eigen grond, woning of ander soortig pand) aanvragen. U kunt een kopie bijvoorbeeld nodig hebben ten behoeve van een woningverkoop.

 • Onroerende zaak kopen, huren of pachten
  • De gemeente is eigenaar van onroerend goed, zoals huizen en gebouwen. Wilt u een huis of gebouw van de gemeente kopen, huren of pachten? Dan kunt u dit aanvragen bij de gemeente.