Kiezen voor de gemeenteraad, Provinciale Staten, het Nederlandse of Europese parlement

Producten waar de gemeente u mee kan helpen

 • Verkiezingen, stemmen vanuit het buitenland
  • U kunt altijd stemmen als u de Nederlandse nationaliteit en kiesrecht hebt. Ook als u tijdens verkiezingen in het buitenland bent, bijvoorbeeld vanwege vakantie, studie of werk.

   Woont u in het buitenland en staat u niet meer ingeschreven bij een Nederlandse gemeente? Dan hebt u alleen stemrecht voor de Tweede Kamer, het Europees Parlement en raadgevende referenda.

 • Verkiezingen, een ander machtigen
  • Voorbereiding op uw afspraakOnline afspraak maken

   Soms zijn één of meer documenten nodig om uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen. Kijk daarom eerst bij 'Wat moet ik meenemen' voordat u naar het gemeentehuis komt. Dan komt u niet voor niets!

   U kunt iemand anders machtigen om voor u te stemmen.

   • Wilt u een kiezer uit dezelfde gemeente machtigen? Dan geeft u dit aan op de achterkant van uw stempas.
   • Wilt u een kiezer uit een andere gemeente machtigen? Dan moet u dat schriftelijk aanvragen.

   Let op:

   • Een gemachtigde mag niet meer dan 2 volmachten aannemen. Ook moet hij de volmachtstem(men) tegelijk met zijn eigen stem uitbrengen.
   • Bij Provinciale Statenverkiezingen: U kunt alleen iemand machtigen uit een gemeente in dezelfde provincie.
   • Bij waterschapsverkiezingen: U kunt alleen iemand machtigen uit hetzelfde waterschap.
   • Bij Tweede Kamerverkiezingen: U kunt iemand machtigen uit elke Nederlandse gemeente.
   • Bij Europese verkiezingen: U kunt iemand machtigen uit elke Nederlandse gemeente.
   • Bij gemeenteraadsverkiezingen: U kunt alleen iemand uit dezelfde gemeente machtigen.
   • Bij een referendum: U kunt iemand machtigen uit elke Nederlandse gemeente.

   De persoon die voor u stemt (de gemachtigde) moet een kopie van uw ID-bewijs meenemen naar het stembureau.

 • Verkiezingen, kiezerspas
   • U hebt een kiezerspas nodig als u in een andere gemeente wilt stemmen dan waar u woont. Bijvoorbeeld als u in een andere gemeente werkt.
   • Een kiezerspas vraagt u aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven. U kunt uitsluitend met deze kiezerspas stemmen.
   • U krijgt geen nieuwe pas als u de kiezerspas kwijtraakt.

   Let op! U kunt geen kiezerspas aanvragen bij gemeenteraadsverkiezingen.