Inzameling van huishoudelijk afval

Producten waar de gemeente u mee kan helpen

 • Afval, plastic, blik en drinkpakken
  • De gemeente moet ervoor zorgen dat kunststof en plastic afval, drankenkartons en metalen wordt gescheiden van het andere afval. U dient uw afval in de speciale afvalzakken voor PMD producten te stoppen. PMD staat voor:

   • plastic,
   • metalen verpakkingen (denk aan blikjes) en
   • drankenkartons (denk aan drinkpakken)

   Plastic:

   • plastic flessen, flacons, bekers, kuipjes, plastic tubes, potjes, deksels, zakken en folies. Plastic flessen hoeven niet uitgespoeld te zijn, maar wel leeg. Plastic doppen mogen op de flessen blijven zitten.

   Metaal:

   • frisdrankblikjes, blikjes van honden- en kattenvoer, soep- en groenteblikken, metalen deksels, tubes en doppen, aluminium schaaltjes en bakjes. Verpakkingen hoeven niet uitgespoeld te zijn, maar wel leeg. Doppen mogen op de verpakkingen blijven zitten.

   Drankenkartons:

   • pakken voor sap en zuivel zoals melk, yoghurt, vla, e.d., drinkpakjes voor kinderen. Verpakkingen hoeven niet uitgespoeld te zijn, maar wel leeg. Doppen mogen op de verpakkingen blijven zitten.

   De gemeente haalt deze zakken op vaste tijden huis-aan-huis op. Deze manier van ‘PMD’ inzamelen is beter voor het milieu en bespaart geld.

 • Afval, grofvuil
  • Wat valt onder grof huisvuil?

   Grof huisvuil is huisvuil dat niet in de grijze restafvalcontainer kan, omdat het te groot is. Grof huisvuil is ook huisvuil dat niet in de afvalcontainer mag. Bijvoorbeeld elektrische apparaten zoals een tv, i-pad of telefoon, servies, bloemenvaas, pannen etc. Het gaat om al het grof huisvuil, bruikbaar en onbruikbaar. De gemeente zamelt afval zoveel mogelijk gescheiden in. Dus ook al het grof huisvuil, bruikbaar en onbruikbaar, met uitzondering van bouw- en sloopafval, groenafval, chemisch afval en ander gevaarlijk afval. Grof huisvuil, bruikbaar en onbruikbaar, klein en groot, wordt gratis op afroep bij u thuis opgehaald.

   Hieronder staat nog welke soorten afval meer worden ingezameld. Achter het soort afval staat meer informatie of een link naar informatie.

   Rest huishoudelijk afval

   http://www.landerd.nl/portal/producten-en-diensten_42213/product/afval-huishoudelijk-afval_21.html

   Groente-, fruit- en tuinafval

   http://www.landerd.nl/inwoners/producten-en-diensten_42205/product/afvalinzameling-groente-fruit-en-tuinafval-gft_673.html

   Glas

   http://www.landerd.nl/inwoners/producten-en-diensten_42205/product/afval-glas_15.html

   Textiel

   Op verschillende  plaatsen staan containers voor kleding, schoenen en lappen. Ook kunt u textiel en oude schoenen laten ophalen door het kringloopbedrijf Maasland.

   Papier en karton

   Enkele  verenigingen uit de gemeente zamelen elke maand oud papier en karton in (geen melk- en vruchtensappakken). U kunt papier en karton ook afgeven bij de gemeentewerf, Runstraat 59a in Schaijk of bij de Milieustraat, Maaskade 28 in Oss.

   Elektrische apparaten

   Alle kleine en grote huishoudelijke elektrische apparaten levert u gescheiden in. Koopt u een nieuw apparaat, dan kunt u uw oude apparaat afgeven bij deze winkel. Ook kunt u elektrische apparaten gratis afgeven bij de Milieustraat, Maaskade 28 in Oss en bij de gemeentewerf, Runstraat 59a in Schaijk. Ook wordt het als grof huisvul gratis aan huis opgehaald.

   Tuinafval

   Grof snoeiafval kunt u naar de Milieustraat aan de Maaskade 28 in Oss brengen. Tot  2m3 is dit gratis. Brengt u meer weg, dan moet u hiervoor betalen. U kunt grof snoei afval ook brengen naar (of laten ophalen door):

   U betaalt hiervoor een vergoeding.

   Klein chemisch afval

   http://www.landerd.nl/inwoners/producten-en-diensten_42205/product/afval-klein-chemisch-afval_13.html

   Schoon puin

   Puin (zonder zand) kunt u brengen naar:

   • Van de Brand en Van Oort BV, Koperslagersstraat 17 in Uden (bedrijventerrein Goorkens). Voor info: tel. 0413-27 30 33;
   • Puinrecycling Oss BV, Maaskade 21 in Oss (Industrieterrein Elzenburg). Voor info: tel. 0412-65 00 34.

   U betaalt hiervoor een vergoeding. Ook kunt u dit brengen naar de Milieustraat in Oss.

   Bruikbare huisraad

   Geef  uw oude spullen een tweede leven. U kunt bruikbare spullen naar het Kringloopbedrijf aan de Maaskade 32 in Oss brengen (naast Milieustraat). Dit kost niets. Legitimatie is verplicht. Huisraad (bruikbaar en niet bruikbaar) worden ook gratis aan huis opgehaald. Zie onder: hoe werkt het? In de winkels van het Kringloopbedrijf te Oss en Heesch kunt u tegen aantrekkelijke prijzen diverse 2e hands goederen kopen. Voor info bel naar 0412-626 111.

   Plastic en metalen verpakkingen en drankenkartons

   http://www.landerd.nl/portal/producten-en-diensten_42213/product/afval-plastic-metaal-blik-drankkartons_623.html

   Frituurvet/-olie

   Gebruikt  frituurvet/-olie kunt u brengen naar de  Milieustraat in Oss. Doe dit terug  in de originele verpakking en lever het dan in. Bij een aantal supermarkten staat een container. Hierin kunt u het frituurvet-/olie in de originele verpakking achterlaten. Vetten en oliën worden gerecycled. Het is niet toegestaan om frituurvet/-oliën door het toilet te spoelen of in het riool te gooien.

 • Milieustraat
  • De burgers van de gemeente Landerd kunnen afval brengen bij de regionale Milieustraat aan de Maaskade 28 in Oss. (Volg bewegwijzering Industrieterrein Elzenburg). Het afval dient gescheiden te worden aangeboden. Bedrijfsafval wordt niet geaccepteerd. Bedrijfsvoertuigen (ook personenauto's met bedrijfslogo) en/of aanhangers van bouw- c.q. klusbedrijven en hoveniersbedrijven worden geweigerd.

   Download de plattegrond van de milieustraat

 • Afval, huishoudelijk afval
  • U kunt uw huishoudelijk afval wekelijks aan de straat zetten in een afvalcontainer of pmd-zak van de gemeente.

   Door afval te scheiden kunt u het milieu sparen. U bespaart ook op verwerkingskosten. Dus u stopt bijvoorbeeld u groente-, fruit-, en tuinafval (gft) in een andere container (groen) dan het gewone huisvuil (grijs). Huishoudeijk plastic verpakkingsafval, metalen verpakkingen en drankenkartons horen niet thuis in de grijze container maar worden apart bij u aan huis ingezameld. Plastic, metalen verpakkingen en drankenkartons (pmd) kunt u deponeren in een gratis verkrijgbare pmd-zak. Ook papier en karton worden periodiek door plaatselijke verenigingen bij u aan huis opgehaald. Daarnaast zijn er in uw buurt aparte afvalcontainers voor glas en textiel. Kleine elektrische apparaten horen evenmin in de grijze container. Ook grof huisvuil, bruikbaar en onbruikbaar, hoort niet in de restafvalcontainer. Zie grof huisvuil. Ook frituurvet in originele verpakkingen kunnen u op diverse plaatsen inleveren.

   De containers worden in principe wekelijks geleegd. De ene week de groene en de daaropvolgende week de grijze container. In de winterperiode (december t/m februari) wordt de groene container maar 1 x per 4 weken geledigd. Beide containers zijn in twee maten verkrijgbaar: 140 liter en 240 liter.

   De inzameldag is: vrijdag.

   De pmd-zakken worden 1 x per 4 weken op een maandag bij u aan huis opgehaald. In de zomerperiode (juli t/m september) worden de pmd-zakken 1 x per 2 weken opgehaald.

   Voor de inzameldata wordt verwezen naar de Afvalwijzer (deze is huis-aan-huis bezorgd en staat ook op deze website.

 • Afval, glas
  • Wanneer u uw glas in de glasbak gooit, kan dit gebruikt worden om nieuw glas mee te maken. Zo helpt u het milieu.

   Voor vlakglas/glasplaten kunt u alleen terecht op de Milieustraat te Oss.

 • Afvalstoffenheffing
  • U betaalt mee aan de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. U krijgt hiervoor een aanslag afvalstoffenheffing. U bent verplicht om deze afvalstoffenheffing te betalen, ook als u uw afval nooit meegeeft.

 • Afval, klein chemisch afval
   • Klein chemisch afval (KCA) is afval dat niet bij het gewone afval mag.
   • U kunt dit afval apart inleveren bij het inzamelpunt van de gemeente.
   • Bij Milieu Centraal vindt u meer informatie over het inleveren van KCA.

   U kunt het brengen naar de gemeentewerf te Schaijk of naar de milieustraat te Oss.

 • Stoken snoeiafval
  • Het algemene uitgangpunt is dat als u snoeihout wenst te stoken, voor lokaties gelegen buiten de bebouwde kom, u altijd in het bezit dient te zijn van een schriftelijke ontheffing. Zonder schriftelijke ontheffing mag dus niet gestookt worden. Binnen de bebouwde kom mag nooit gestookt worden.
   Voor het stoken van snoeihout in voorgaande jaren, in de maanden maart en november, hebben burgemeester en wethouders, op verzoek, op grond van artikel 10.2 en 10.63 Wet milieubeheer, een schriftelijke ontheffing verleend.  Burgemeester en wethouders van Landerd hebben besloten het tot op heden gevoerde stookbeleid ongewijzigd voort te zetten voor een periode van 2 jaar (jaar 2018 en 2019).
   Het snoeihout moet afkomstig zijn van onderhoud van erfbeplanting, landschapselementen e.d. in de directe omgeving van de eigen lokatie (stookplaats) in het buitengebied.