Initiatieven ontplooien ten aanzien van politieke en maatschappelijke acties

Producten waar de gemeente u mee kan helpen

 • Who-verzoek indienen
  • De Wet hergebruik van overheidsinformatie (Who) regelt het hergebruik van overheidsinformatie voor (met name) commerciĆ«le doeleinden. U kan informatie van de gemeente gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor de informatie is gemaakt. Dien een verzoek in als u er gebruik van wilt maken.

   U kunt schriftelijk een verzoek indienen. Het is niet mogelijk deze verzoeken digitaal in te dienen of hierover digitaal contact te hebben.

   Verschil tussen Who-verzoek en een Wob-verzoek

   Een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur staat geen hergebruik van overheidsinformatie toe. Een Wob-verzoek zorgt namelijk alleen voor openbaarmaking van informatie voor iedereen.

   Een verzoek op grond van de Wet hergebruik van overheidsinformatie gaat verder dan openbaarmaking. De informatie kan dan voor andere doeleinden worden gebruikt dan waarvoor de informatie bedoeld is.

 • Wob-verzoek indienen
  • Informatie van de overheid moet zo veel mogelijk openbaar zijn. Dit staat in de Wet openbaarheid van bestuur. U hebt bijvoorbeeld recht op informatie over het beleid en/of besluiten van de gemeente. De gemeente geeft zelf informatie via persberichten, huis-aan-huisbladen of op de website.

   Wilt u informatie opvragen over het beleid en/of besluiten van de gemeente? Dan kunt u een Wob-verzoek indienen bij de gemeente.

   Verschil tussen Wob-verzoek en een Who-verzoek

   Een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur staat geen hergebruik van overheidsinformatie toe. Een Wob-verzoek zorgt namelijk alleen voor openbaarmaking van informatie voor iedereen.

   Een verzoek op grond van de Wet hergebruik van overheidsinformatie gaat verder dan openbaarmaking. De informatie kan dan voor andere doeleinden worden gebruikt dan waarvoor de informatie bedoeld is.

 • Collecte
  • Als u voor een goed doel geld of spullen wilt inzamelen, dan vraagt u een collectevergunning aan bij de gemeente.

 • Betoging of demonstratie houden, melden
  • Iedereen mag in Nederland op elke openbare plek een manifestatie houden, ongeacht de inhoud. Bij een manifestatie kunt u denken aan een demonstratie, betoging, vergadering of andere publieke bijeenkomst. Wilt u zo’n bijeenkomst organiseren? Dan meldt u dit, tenminste 48 uur van te voren, bij de gemeente.

 • Afval, oud papier
  • U kunt oud papier op verschillende wijzen kwijt. Zo kunt u het wegbrengen naar het gemeentelijk afvalstation (milieustraat). Ook wordt het oud papier op vaste tijden in de gemeente opgehaald.

   Wilt u zelf (namens een maatschappelijke, culturele of sportieve instelling) oud papier inzamelen, dan hebt u een vergunning van de gemeente nodig.

   NB. Naast het aanbieden van oud-papier op het gemeentelijk afvalstation (milieustraat te Oss), kunt u oud-papier aanbieden op de gemeentewerf te Schaijk.