Informatie en advies over bouwen door bewoners

Producten waar de gemeente u mee kan helpen

 • Bodeminformatie
  • Als u een huis gaat kopen vraagt de hypotheekverstrekker u soms gegevens over het huis en de grond. De gemeente kan u die gegevens geven. Dit heet een bouw- en grondverklaring.

 • Stedenbouwkundige plannen bekijken
  • De gemeente maakt plannen voor gebieden waarop gebouwd moet worden. Deze stedenbouwkundige plannen kunt u bekijken via Ruimtelijkeplannen.nl.

   In een stedenbouwkundig plan geeft de gemeente aan hoe het gebied bebouwd gaat worden:

   • hoogbouw of laagbouw
   • woonruimten of kantoorruimten
   • vrije sectorwoningen of woningen in de sociale huursector

   Een stedenbouwkundig plan is onderdeel van een bestemmingsplan.

 • Bouwplannen en bouwtekeningen bekijken
  • Wilt u weten welke bouwplannen bij de gemeente zijn ingediend? U kunt bij de gemeente inzage krijgen in de bouwplannen. Volgens de wet dienen alle bouwplannen door de gemeente te worden gepubliceerd.

 • Onroerend goed, beperkingen
  • U kunt niet altijd doen wat u wilt met onroerend goed. Bijvoorbeeld als u in een monumentenpand woont. Of als de gemeente een voorkeursrecht heeft om uw eigendom te kopen.

   Alle beperkingen op onroerende zaken moeten geregistreerd zijn. U kunt deze beperkingen bekijken bij het Kadaster.

 • Bestemmingsplan bekijken
  • Als u wilt weten wat er in het bestemmingsplan van een bepaald gebied staat, kunt u dit bekijken via Ruimtelijkeplannen.nl of op het gemeentehuis.

   In een bestemmingsplan staat hoe de grond in een gebied en de gebouwen die daarop staan, gebruikt mogen worden. Een gebied is bijvoorbeeld bestemd voor bedrijven of juist alleen voor woningen. De gemeenteraad bepaalt wat er in een bestemmingsplan staat.

   De gemeente Landerd heeft de geldende bestemmingsplannen gedigitaliseerd. Via onderstaande link kunt deze bestemmingsplannen zelf raadplegen. Hiermee kunt u zien welke bestemming(en) en welke regels gelden voor een bepaald gebied.

   > www.ruimtelijkeplannen.nl

 • Bouw en verbouwing, welstand
  • Als u een omgevingsvergunning hebt aangevraagd voor een bouw of verbouwing, kan de gemeente uw aanvraag voorleggen aan de welstandscommissie. Deze commissie bekijkt:

   • hoe het gebouw er na de bouw of verbouwing uit komt te zien; 
   • welke materialen er gebruikt worden;
   • of uw bouwplan past in de bestaande omgeving of bij andere bouwplannen in de omgeving; 
   • of uw bouwplan voldoende kwaliteit heeft.

   De eisen die de gemeente aan een bouw of verbouwing stelt, kunt u bekijken in de welstandsnota van de gemeente.

   Wilt u de welstandsnota bekijken? Maak dan een afspraak met de gemeente.