Inburgering in Nederland

Producten waar de gemeente u mee kan helpen

 • Bewijs van Nederlanderschap
  • Online afspraak makenWilt u het bewijs van Nederlanderschap aanvragen? Maak dan een afspraak.

   Een bewijs van Nederlanderschap is een verklaring van de burgemeester. Hierin staat dat u de Nederlandse nationaliteit hebt. U kunt een bewijs van Nederlanderschap nodig hebben:

   • als u naar het buitenland verhuist
   • als u gaat trouwen
   • als u voor bepaalde beroepen in aanmerking wilt komen. Bijvoorbeeld bij functies in het openbaar bestuur.

   Ook kan het bewijs handig zijn als een paspoort niet volstaat als officieel bewijs.

 • Nederlander worden door naturalisatie
  • Als niet-Nederlander kunt u op verschillende manieren Nederlander worden. Kunt u geen Nederlander worden door optie? Dan kunt u een aanvraag indienen voor naturalisatie tot Nederlander. Bekijk eerst bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of u aan de voorwaarden voldoet.

   Denkt u dat u Nederlander kunt worden? Ga dan naar de gemeente om een aanvraag voor naturalisatie in te dienen.

 • Herintreding in het arbeidsproces, begeleiding
  • Herintreden betekent dat u weer gaat werken nadat u een lange tijd niet gewerkt hebt. De gemeente en het UWV kunnen u helpen bij het vinden van werk. Zij kunnen u ook andere hulp bieden waarmee u uw kansen op werk vergroot.

 • Nederlander worden door optie
  • Als niet-Nederlander kunt u op verschillende manieren Nederlander worden. De makkelijkste manier is door optie. Bekijk eerst bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of u aan de voorwaarden voldoet.

   Denkt u dat u Nederlander kunt worden? Ga dan naar de gemeente. Bij de gemeente kunt u een verklaring afleggen dat u Nederlander wilt worden.

   Kunt u niet door optie Nederlander worden? Dan kunt u een aanvraag voor naturalisatie indienen.

 • Paspoort
  • Online afspraak makenWilt u een paspoort aanvragen, verlengen of vervangen? Maak dan een afspraak.

   U vraagt een paspoort aan bij de gemeente. Na 5 werkdagen kunt u uw paspoort afhalen.

   Spoedaanvraag

   Als u uw paspoort snel nodig hebt, doet u een spoedaanvraag. Als u het paspoort 's ochtends aanvraagt, kunt u het de volgende werkdag ophalen. U moet voor een spoedaanvraag wel extra betalen.

   Reizen met kinderen

   • Kinderen moeten een eigen reisdocument hebben en mogen niet meer bijgeschreven staan in het paspoort van de ouders.
   • Als u met uw kind naar het buitenland reist en u hebt een andere achternaam dan uw kind, dan hebt u een bewijs nodig dat u de vader of moeder bent of het ouderlijk gezag hebt.

   Lees meer over reizen met kinderen op de website van de Rijksoverheid.

 • Inburgeren
  • De meeste vreemdelingen die in Nederland komen wonen moeten inburgeren. Dit betekent dat u de Nederlandse taal leert lezen, schrijven en spreken. U moet ook leren over het leven in Nederland.

   U bent ingeburgerd als u het inburgeringsexamen hebt gehaald. Onderdeel van het examen is de participatieverklaring. Deze verklaring is een verplicht deel van de inburgering. U maakt kennis met de spelregels (normen en waarden, rechten en plichten) van Nederland en u leert hoe u deze regels moet gebruiken.

   • Hebt u een verblijfsvergunning gekregen vóór 1 januari 2013? Dan helpt de gemeente u bij uw inburgering.
   • Hebt u een verblijfsvergunning gekregen na 1 januari 2013? Dan moet u zelf uw inburgering regelen. U kunt hiervoor geld lenen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Ook met vragen kunt u terecht bij DUO.