Hulp en ondersteuning bij overlast in uw leefomgeving

Producten waar de gemeente u mee kan helpen

 • Huisverbod bij huiselijk geweld
  • Bent u slachtoffer, pleger of getuige van huiselijk geweld? De pleger van huiselijk geweld kan dan een tijdelijk huisverbod krijgen. Dit betekent dat deze persoon 10 dagen lang niet in zijn of haar woning mag komen. Ook mag deze persoon geen contact meer hebben met de huisgenoten. Het verbod kan worden verlengd en duurt maximaal 28 dagen. Het huisverbod zorgt voor een afkoelingsperiode waarin hulpverlening op gang kan komen.

 • Rioolverstopping
  • Verstopping in riool

   Verstoppingen kunnen ontstaan door kapotte rioolbuizen, opgehoopte vet-, of zeepresten, boomwortels die in de buis groeien, etc. Om een verstopping te verwijderen, moet eerst bepaald worden waar de verstopping zit. Dit leest u bij het tabblad: Wat moet ik doen?

    De gemeente Landerd heeft hierover geen beleid opgesteld.

 • Ongediertebestrijding
  • Overlast van ongedierte zoals mieren, slakken en bladluizen kunt u zelf bestrijden. De manier waarop u dit kunt doen verschilt per diersoort.

   Groter ongedierte kunt u beter niet zelf bestrijden. Laat dit altijd doen door een deskundig bedrijf.

 • Psychiatrisch ziekenhuis, gedwongen opname
  • De gemeente kan iemand laten opnemen in een psychiatrisch ziekenhuis. Bijvoorbeeld als deze persoon een gevaar is voor zichzelf, een ander of de omgeving. Voor zo'n gedwongen opname gelden strenge regels. Een psychiater moet hierover een positief advies geven.

 • Woonwijk, wens of idee melden
 • Vuurwerk verkopen
  • Wilt u vuurwerk verkopen aan particulieren, dan hebt u een vergunning nodig van de gemeente. Er kunnen aanvullende eisen gesteld worden voor de opslag van het vuurwerk.