Hulp en begeleiding van mensen in sociale nood

Producten waar de gemeente u mee kan helpen

 • Opvang (Wmo)
  • Het kan zijn dat u in verband met huiselijk geweld uw thuissituatie hebt verlaten en dat u daarom opvang zoekt. Huiselijk geweld houdt in dat er geweld wordt gebruikt door familieleden, gezinsleden, partners of mantelzorgers.
   Het kan ook zijn dat u met een andere reden thuis bent weggegaan.

   De gemeente kan u helpen wanneer u opvang nodig heeft. Er wordt onderdak en begeleiding geboden aan mensen die de thuissituatie hebben verlaten en die zich niet alleen kunnen redden in de samenleving.
   Het is de bedoeling dat u zich weer zo snel mogelijk kunt redden in de samenleving. Hier wordt u mee geholpen.

 • Beschermd wonen (Wmo)
  • De gemeente kan u helpen wanneer u ondersteuning nodig hebt bij het wonen.

   Bij beschermd wonen woont u in een instelling waarbij toezicht en begeleiding is. Het doel hiervan kan bijvoorbeeld zijn om u te leren verantwoordelijk om te gaan met geld en uw woonsituatie. Ook kan er op deze manier op u worden gelet om er zeker van te zijn dat u goed voor uzelf zorgt.

 • Verzorgingshuis of thuiszorg, indicatie
  • Wenst u te worden geplaatst in een verpleeg- of verzorgingshuis? De indicatiestelling hiervoor wordt regionaal verzorgd. Als u nadere informatie wilt hebben en/of u wilt zich aanmelden, kunt u zich wenden tot het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ).

 • Briefadres
  • Een briefadres is het adres van een andere persoon of van een instelling. Met een briefadres bent u toch bereikbaar voor de overheid als u geen woonadres hebt of als u verblijft in een instelling.