Hulp en begeleiding van mensen in sociale nood

Producten waar de gemeente u mee kan helpen

 • Opvang (Wmo)
  • De gemeente kan u helpen wanneer u opvang nodig heeft. Bij deze voorziening wordt er onderdak en begeleiding geboden aan mensen die de thuissituatie hebben verlaten en die zich niet alleen kunnen redden in de samenleving. Het kan zijn dat u in verband met huiselijk geweld uw thuissituatie hebt verlaten en dat u daarom opvang zoekt. Huiselijk geweld houdt in dat er geweld wordt gebruikt door familieleden, gezinsleden, partners of mantelzorgers. Het kan ook zijn dat u met een andere reden thuis bent weggegaan.
   Het is de bedoeling dat u zich weer zo snel mogelijk kunt redden in de samenleving. Hier wordt u mee geholpen.

 • Beschermd wonen (Wmo)
  • De gemeente kan u helpen wanneer u ondersteuning nodig heeft bij het wonen. Bij beschermd wonen woont u in een instelling waarbij toezicht en begeleiding is. Het doel hiervan kan bijvoorbeeld zijn om u te leren verantwoordelijk om te gaan met geld en uw woonsituatie. Ook kan er op deze manier op u worden gelet om er zeker van te zijn dat u goed voor uzelf zorgt.

 • Herintreding in het arbeidsproces, begeleiding
  • Herintreden betekent dat u weer gaat werken nadat u een lange tijd niet gewerkt hebt. De gemeente en het UWV kunnen u helpen bij het vinden van werk. Zij kunnen u ook andere hulp bieden waarmee u uw kansen op werk vergroot.

 • Verzorgingshuis of thuiszorg, indicatie
  • Wenst u te worden geplaatst in een verpleeg- of verzorgingshuis? De indicatiestelling hiervoor wordt regionaal verzorgd. Als u nadere informatie wilt hebben en/of u wilt zich aanmelden, kunt u zich wenden tot het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ).

 • Briefadres
  • Een briefadres is een huisadres waar u uw post laat bezorgen. De hoofdbewoner van het briefadres is verplicht die post aan u door te geven.

   Dit kan nodig zijn als u geen (vast) woonadres hebt. U kunt dan vaak geen post ontvangen. In dat geval kunt u een briefadres aanvragen bij de gemeente.

   Andere situaties waarin u een briefadres kunt aanvragen:

   • Als u bijvoorbeeld schipper of kermisexploitant bent.
   • Als u in een verpleeghuis, blijf-van-mijn-lijfhuis of strafinrichting zit.

   Soms kunt u ook een briefadres aanvragen omdat dit voor u veiliger is in een bepaalde situatie. De burgemeester beoordeelt of dit op u van toepassing is.