Huisvesting van organisaties

Producten waar de gemeente u mee kan helpen

 • Kinderopvang starten
 • Bedrijfspand/bedrijventerrein huren of kopen
  • De gemeente is eigenaar van bedrijfspanden bedrijventerreinen in de gemeente. Soms kunt u een bedrijfspand of bedrijventerrein huren of kopen van de gemeente.

 • Bedrijfsvestiging, stimulering
  • De gemeente heeft eigen beleid om bedrijfsactiviteiten in de gemeente te ontwikkelen. Een doel kan zijn om meer bedrijven in de gemeente te krijgen die veel banen opleveren. En milieuvervuilende bedrijven kunnen worden tegengehouden.

 • Stedenbouwkundige plannen bekijken
  • De gemeente maakt plannen voor gebieden waarop gebouwd moet worden. Deze stedenbouwkundige plannen kunt u bekijken via Ruimtelijkeplannen.nl.

   In een stedenbouwkundig plan geeft de gemeente aan hoe het gebied bebouwd gaat worden:

   • hoogbouw of laagbouw
   • woonruimten of kantoorruimten
   • vrije sectorwoningen of woningen in de sociale huursector

   Een stedenbouwkundig plan is onderdeel van een bestemmingsplan.

 • Onroerende zaak, inzage beperkingen in gebruik
  • U kunt niet altijd doen wat u wilt met onroerend goed. Soms zijn rechten op uw woning of grond beperkt. Bijvoorbeeld als u woont in een monumentenpand. Ook kan de gemeente een voorkeursrecht hebben om uw eigendom te kopen.

   Alle beperkingen op onroerende zaken moeten geregistreerd zijn. U kunt deze beperkingen bekijken bij het Kadaster.

 • Bestemmingsplan bekijken
  • Als u wilt weten wat er in het bestemmingsplan van een bepaald gebied staat, kunt u dit bekijken via Ruimtelijkeplannen.nl of op het gemeentehuis.

   In een bestemmingsplan staat hoe de grond in een gebied en de gebouwen die daarop staan, gebruikt mogen worden. Een gebied is bijvoorbeeld bestemd voor bedrijven of juist alleen voor woningen. De gemeenteraad bepaalt wat er in een bestemmingsplan staat.

   De gemeente Landerd heeft de geldende bestemmingsplannen gedigitaliseerd. Via onderstaande link kunt deze bestemmingsplannen zelf raadplegen. Hiermee kunt u zien welke bestemming(en) en welke regels gelden voor een bepaald gebied.

   > www.ruimtelijkeplannen.nl

 • Vergoeding huisvestingsvoorzieningen scholen