Huisvesting in onze gemeente

Producten waar de gemeente u mee kan helpen

  • Huisvestingsvergunning
    • De gemeente Landerd hanteert geen huisvestingsvergunning.

  • Verzorgingshuis of thuiszorg, indicatie
    • Wenst u te worden geplaatst in een verpleeg- of verzorgingshuis? De indicatiestelling hiervoor wordt regionaal verzorgd. Als u nadere informatie wilt hebben en/of u wilt zich aanmelden, kunt u zich wenden tot het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ).

  • Sociale huurwoning
    • Sociale huurwoningen zijn goedkopere huurwoningen die meestal eigendom zijn van een woningcorporatie. Om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen.