Huisvesting in onze gemeente

Producten waar de gemeente u mee kan helpen

 • Huisvestingsvergunning
  • De gemeente Landerd hanteert geen huisvestingsvergunning.

 • Verzorgingshuis of thuiszorg, indicatie
  • Wenst u te worden geplaatst in een verpleeg- of verzorgingshuis? De indicatiestelling hiervoor wordt regionaal verzorgd. Als u nadere informatie wilt hebben en/of u wilt zich aanmelden, kunt u zich wenden tot het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ).

 • Woning zoeken, sociale huur
  • Sociale huurwoningen zijn goedkopere huurwoningen die meestal eigendom zijn van een woningcorporatie. Om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. Denk bijvoorbeeld aan uw inkomen en de grootte van uw gezin.

   Bekijk alle voorwaarden op de website van de Rijksoverheid.