Het overheidsbeheer van de openbare wegen

Producten waar de gemeente u mee kan helpen

 • Aanschrijving door de gemeente
  • De gemeente let erop dat iedereen zich aan de regels houdt. Net als de politie. Overtreedt u wettelijke regels? Dan vraagt de gemeente u per brief om de overtreding ongedaan te maken. Dit heet een aanschrijving. Doet u niets? Dan doet de gemeente het voor u. De kosten zijn dan ook voor u. Dit heet bestuursdwang. De gemeente kan u ook een dwangsom laten betalen. Dit betekent dat u moet betalen als u de overtreding niet op tijd ongedaan maakt.

   Op welke overtredingen let de gemeente?
   * bouwen zonder omgevingsvergunning
   * gebruik van gronden en gebouwen in strijd met de regels van het bestemmingsplan
   * milieuvoorschriften
   * brandveiligheid
   * verkeerd aanbieden van afval
   * gedrag in de openbare ruimte in strijd met de regels uit de algemene plaatselijke verordening

 • Gemeente aansprakelijk stellen
  • De gemeente kan schade veroorzaken. Dat kan door iets dat de gemeente heeft gedaan of juist niet heeft gedaan. Bijvoorbeeld door gebreken aan de openbare weg, openbaar groen, gemeentelijke werkzaamheden of door voertuigen van de gemeente.

 • Afgezet gebied binnengaan
  • Het is verboden een gebied in te gaan dat door de gemeente is afgezet. Wilt u dit toch? Dan vraagt u hiervoor een ontheffing aan.

 • Gladheid bestrijden
 • Woonwijk, wens of idee melden