Het houden van dieren als hobby

Producten waar de gemeente u mee kan helpen

 • Duiven laten uitvliegen
   • U mag uw duiven alleen laten uitvliegen binnen vastgestelde tijden.
   • Wilt u duiven laten uitvliegen buiten deze tijden? Dan vraagt u hiervoor een ontheffing aan bij de gemeente.
 • Aanschrijving door de gemeente
  • De gemeente let erop dat iedereen zich aan de regels houdt. Net als de politie. Overtreedt u wettelijke regels? Dan vraagt de gemeente u per brief om de overtreding ongedaan te maken. Dit heet een aanschrijving. Doet u niets? Dan doet de gemeente het voor u. De kosten zijn dan ook voor u. Dit heet bestuursdwang. De gemeente kan u ook een dwangsom laten betalen. Dit betekent dat u moet betalen als u de overtreding niet op tijd ongedaan maakt.

   Op welke overtredingen let de gemeente?
   * bouwen zonder omgevingsvergunning
   * gebruik van gronden en gebouwen in strijd met de regels van het bestemmingsplan
   * milieuvoorschriften
   * brandveiligheid
   * verkeerd aanbieden van afval
   * gedrag in de openbare ruimte in strijd met de regels uit de algemene plaatselijke verordening

 • Dieren in grote hoeveelheden houden
  • De gemeente Landerd heeft hierover geen beleid.

 • Dood dier opruimen
  • Ziet u dode dieren langs de weg of in het water? Dan meldt u dit bij de gemeente of het waterschap. De lijken (kadavers) worden dan weggehaald. Uw dode huisdier hoeft u niet te melden.

   Ziet u een gewonde of dode ree langs de weg? Dan meldt u dit bij de politie.

 • Bijen houden
  • Bijen zijn beschermde dieren en kunnen overlast bezorgen in uw omgeving. Daarom is er een verbod op het houden van bijen als hobby of beroepsuitoefening. Wilt u dit toch doen? Dan moet u hiervoor een ontheffing aanvragen.