Eenmalig geld krijgen van de overheid

Producten waar de gemeente u mee kan helpen

 • Bijzondere bijstand
  • Bijzondere bijstand is bedoeld voor bijzondere kosten. Dit zijn extra, noodzakelijke kosten die u moet maken door ziekte, een beperking of een andere bijzondere redenen. 

   Het moet gaan om kosten die u niet zelf kunt betalen en ook niet op een andere manier vergoed krijgt, zoals van de verzekering of uit een reservering. Om deze kosten toch te kunnen betalen kunt u bijzondere bijstand aanvragen bij de gemeente.

   .

 • Bijstand voor zelfstandigen
  • Soms kunt u als zelfstandig ondernemer bijstand aanvragen. Bijvoorbeeld als u een bedrijf wilt starten of als uw bedrijf financiĆ«le problemen heeft. U kunt u dan een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).

   Met een Bbz-uitkering kunt u de kosten van uw levensonderhoud blijven betalen. U kunt ook een lening krijgen voor investeringen in uw bedrijf.

 • Regelingen voor mensen met een laag inkomen
  • Als u een laag inkomen hebt, kan het moeilijk zijn om rond te komen. De gemeente kan u dan helpen met een bijdrage of vergoeding voor bijvoorbeeld:

   • een koelkast of wasmachine
   • vervoerskosten
   • sport of andere activiteiten voor uw kind(eren)