De wijze waarop afval kan worden verwerkt

Producten waar de gemeente u mee kan helpen

 • Afvalwater lozen
  • Wilt u met uw bedrijf afvalwater lozen op het gemeentelijk rioleringsstelsel? De gemeente wil dit van u weten. Bepaalde lozingen hoeft u alleen te melden. Voor andere lozingen vraagt u een vergunning aan bij de gemeente.

 • Vuur stoken
   • U mag niet zomaar vuur stoken in de open lucht. Bijvoorbeeld voor een paasvuur, vreugdevuur of als u hout of groenafval verbrandt.
   • Wilt u dit toch doen? Dan vraagt u een ontheffing aan bij de gemeente.

   Let op

   U hoeft geen ontheffing te vragen als u vuur maakt met kaarsen, fakkels, vuurkorven, terrashaarden of als u een vuur stookt om te koken, bakken en braden, zoals bij een barbecue.

 • Compostvaten
  • Composteren is een natuurlijk proces, waarbij natuurlijk afval na verloop van tijd in compost verandert en uitstekende mest voor tuinplanten en het gazon oplevert. Composteren kan in de open lucht op een composthoop of in een speciaal compostvat. Zo'n vat heeft als voordeel dat er minder geurtjes vrijkomen en dat ongedierte geen kans krijgt. Bovendien verloopt het composteringsproces sneller dan in de open lucht.

   Een compostvat kunt u kopen bij de gemeente of bij tuincentra..

   Zelf composteren draagt bij tot vermindering van de hoeveelheid te verwerken GFT-afval en kan tevens een oplossing zijn indien u regelmatig meer GFT-afval (of alleen klein tuinafval) heeft dan u per twee weken kunt aanbieden middels de groene GFT-container.


    

 • Stoken snoeiafval
  • Het algemene uitgangpunt is dat als u snoeihout wenst te stoken, voor lokaties gelegen buiten de bebouwde kom,  u altijd in het bezit dient te zijn van een schriftelijke ontheffing. Zonder schriftelijke ontheffing mag dus niet gestookt worden.
   Voor het stoken van snoeihout in voorgaande jaren, in de maanden maart en november, hebben burgemeester en wethouders, op verzoek, op grond van artikel 10.2 en 10.63 Wet milieubeheer, een schriftelijke ontheffing verleend.  Burgemeester en wethouders van Landerd hebben besloten het tot op heden gevoerde stookbeleid ongewijzigd voort te zetten voor een periode van 2 jaar (jaar 2016 en 2017).

   Personen of rechtsverkrijgenden  die voor hun locatie in voorgaande jaren al een ontheffing voor het stoken van snoeihout hadden gekregen, hebben allemaal een brief ontvangen waarbij de reeds verleende ontheffing met 2 jaar (voor het jaar 2016 en 2017) is verlengd. Personen die nog  geen ontheffing hadden in voorgaande jaren en die in het  jaar 2016 en 2017, in de maanden maart en november, snoeihout wensen te stoken,  is de eenmalige gelegenheid geboden om, vóór 12 december 2015een nieuwe ontheffing aan te vragen. Te laat ingediende aanvragen, of later in deze periode van 2 jaar ingediende aanvragen, worden niet (meer) gehonoreerd.

   Dit betekent dat alle ontheffingen voor het jaar 2016 en 2017 dan wel zijn verlengd of nieuw zijn verleend en er voor deze periode tussentijds ook géén nieuwe ontheffingen meer kunnen worden aangevraagd en worden verleend.

   Ontheffingen voor het stoken voor snoeihout zijn alleen verleend voor lokaties die zijn gelegen buiten de grens van de bebouwde kom (buitengebied). Het snoeihout moet afkomstig zijn van onderhoud van erfbeplanting, landschapselementen e.d. in de directe omgeving van de eigen lokatie (stookplaats) in het buitengebied.