Bevordering en verbetering van sport en buitenrecreatie

Producten waar de gemeente u mee kan helpen

  • Materialen van de gemeente, uitleen
    • U kunt van de gemeente materialen of materieel lenen indien dit past binnen het gemeentelijk beleid. Bijvoorbeeld het gebruik van dranghekken en andere voorzieningen voor het houden van evenementen. Wilt u van deze mogelijkheden gebruik maken, dien dan een verzoek in bij de gemeente.